Overlæge til thoraxsektionen, Radiologisk Afdeling OUH Radiologisk Afdeling, Odense

Ansøgningsfrist: 02/06/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vi søger en overlæge til en stilling i thorax sektionen med ansættelsesstart 1. august 2024 eller efter aftale.

Radiologisk Afdeling er en central afdeling på hospitalet og en tværgående samarbejdspartner for samtlige kliniske afdelinger på OUH. Radiologisk Afdeling er et speciale i hurtig teknologisk udvikling. Vi foretager ca. 370.000 undersøgelser på årsbasis.

Afdelingen er lægefagligt inddelt i følgende subspecialer.

 • Thorax/angioradiologi
 • Onkoradiologi
 • Muskuloskeletal/pædiatrisk radiologi
 • Neuroradiologi
 • Abndominalradiologi/ultralyd
 • Mammaradiologi

 

Kendetegn for angio/thorax sektionen

Vi er en sektion der pt. varetager både thoraxradiologi og karintervention. På nuværende tidspunkt deltager interventionisterne også i basal thoraxradiologi og CT-vejledte biopsier men udviklingen i sektionen går mod en skarpere opdeling i diagnostik og intervention. Desuden har vi daglige konferencer for kliniske samarbejdspartnere og MDT konferencer.

Du vil primært beskæftige dig med thoraxdiagnostik på alle modaliteter – samt intervention i form af CT-vejledte lungebiopsier. Det diagnostiske arbejde omfatter diagnostik på HRCT samt lungecancerudredning og særlige kompetencer heri vægtes positivt.

 

Dine opgaver bliver

 • at deltage i afdelingens diagnostiske undersøgelser inden for thoraxradiologi.
 • at deltage i undervisning af studerende og yngre læger.
 • at bidrage til et godt tværfagligt samarbejde.

 

Vi forventer, at du

 • er uddannet speciallæge i radiologi og kan leve op til de 7 lægefaglige kompetencer.
 • er åben for nye tiltag og gerne være interesseret i forskningsaktivitet.
 • har viden og interesse for specialområdet.
 • har lyst og vilje til at arbejde tværfagligt både i afdelingen og med vores kliniske kollegaer
 • har gode samarbejdsevner.
 • tager ansvar for løsning af sektionens opgaver

 

Vi tilbyder dig

 • Et job på et Universitetshospital, hvor de fleste højt specialiserede funktioner er repræsenteret med rig mulighed for at udvikle dig, ikke mindst fagligt.
 • God mulighed for at dygtiggøre dig yderligere i thoraxradiologi, lungecancerudredning, herunder specialiserede kurser samt CT-vejledt lungebiopsi.
 • Har du forskererfaring og et ønske om forsat at arbejde med forskning er dette en mulighed.
 • Fokus på videreuddannelse.
 • En afdeling med en uformel omgangstone.
 • En afdeling med fokus på arbejdsmiljø og hvor arbejdet med Region Syddanmarks forbedringsmodel er en fast del af vores hverdag.
 • En afdeling der vægter sociale arrangementer såsom sommerfest og julefrokost samt deltagelse i motionsarrangementer, fx DHL-stafet.

 

Ansøger skal udfylde skema til brug ved lægefaglig bedømmelse. Skema kan hentes her og vedlægges ansøgningen.

 

Vil du høre mere

Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Anne-Sofie Brenøe, anne-sofie.brenoee@rsyd.dk eller cheflæge Ib Erik Jensen, ib.erik.jensen@rsyd.dk tlf. 2024 2701.

 

Ansættelse og frist

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Ansøgning, CV samt relevante bilag stiles til cheflæge Ib Erik Jensen.

Ansøgningsfrist er 2. juni 2024 kl. 23.59.
Samtaler forventes afholdt i uge 24.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.