Overlæge til Simulationscenteret (SimC), OUH Klinisk Udvikling

Ansøgningsfrist: 06/11/2020 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

SimC søger en overlæge til at stå i spidsen for den lægefaglige, forskningsmæssige udvikling og drift af centeret. Simulationscentret er en del af stabsafdelingen Klinisk Udvikling, hvis opgave er at understøtte og omsætte excellent uddannelse for det sundhedsfaglige personale og fremme patientsikkerhed på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.
 

Ansvar og arbejdsopgaver
Som overlæge i SimC, bliver det dit ansvar at sikre det faglige indhold i SimC’s uddannelses – og undervisningsaktiviteter i samarbejde med det sundhedsfaglige personale i de kliniske afdelinger. SimC har et tæt samarbejde med de andre simulationscentre i landet samt Region Syddanmarks andre sygehuse, hvorfor du skal være en proaktiv samarbejdspartner og en stærk netværker. Stillingen har tilknyttet flere ph.d.-studerende, som du skal understøtte og vejlede i deres tilknytning til SimC. Derudover skal du i samarbejde med afdelingerne på OUH og Svendborg Sygehus kunne finde nye ph.d.-projekter, som understøtter træningsaktiviteterne i SimC. Med ansvar for det faglige indhold og udviklingen, skal du være en tæt samarbejdspartner med uddannelseschefen i Klinisk Udvikling, som har det overordnede personale- og økonomiansvar i SimC.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. at:

 • Sikre udviklingen og koordineringen af uddannelsesaktiviteterne i SimC i samarbejde med de kliniske afdelinger og kolleger i centeret
 • Sikre udvikling og koordinering af det tværfaglige samarbejde i SimC
 • Etablering, udvikling og vedligeholdelse af samarbejdet med sygehusene i Region Syddanmark og de andre simulationscentre i landet
 • Sikre understøttelsen og driften af kliniske basislægers KBU-kurser i tæt samarbejde med Forsknings- og Læringshuset ved Sygehus Sønderjylland
 • Udvikle og sikre drift af den Tekniske Avancerede Færdighedstræning (TAF) i Region Syddanmark
 • Sikre et veletableret og kompetent instruktørkorps i SimC gennem vejledning, supervision og undervisning
 • Sikre udviklingen af de ph.d.-forløb som er tilknyttet SimC, samt igangsætte nye ph.d.-projekter i samarbejde med afdelingerne for at sikre forskningstilknytningen til vores uddannelsesaktiviteter
   

Hvem er du?
Vi søger en overlæge, som har en stor interesse for simulationstræning og som kan se det potentiale, denne læringsmetode indeholder, og hvilken betydning det kan have for vores kolleger på OUH og i resten af Region Syddanmark. Det vil være en fordel, hvis du har en Master eller en ph.d. Du skal have dansk autorisation.

Derudover forestiller vi os, at du

 • Har erfaring med udvikling og drift af projekter
 • Har viden om forskning og kan drive forskningsprojekter
 • Har indblik i og interesse for bred sundhedsvidenskabelig uddannelse
 • Har interesse i og lyst til at arbejde med efter- og videreuddannelse inden for de sundhedsvidenskabelige uddannelser
 • Er en stærk og respektfuld kommunikator og netværksopbygger i dit daglige arbejde
 • Har lyst og vilje til at sætte simulationstræningen på de strategiske dagsordner f.eks. inden for patientsikkerhed, kulturforandring og på vej mod Nyt OUH
 • Er åben for at se nye muligheder og veje inden for simulation i både team- og færdighedsstræning
   

Vi tilbyder

 • Et engageret tværfagligt team, som er optaget af læring og udvikling. Vi træner vores dygtige kolleger til at blive endnu bedre i kontakten til og behandling af patienterne
 • Mulighed for at kombinere din faglige indsigt med lærings-, uddannelses- og udviklingsaktiviteter
 • At komme med på en rejse, hvor SimC skal skabe endnu flere kursusaktiviteter, der understøtter den strategiske kompetenceudvikling for sundhedspersonalet
 • At du kan være med til at præge udflytningen til Nyt OUH

 

Hvem er vi?
Klinisk Udvikling (KLU) består af tre funktionsområder: Kvalitet og Patientsamarbejde, Innovation og MTV, Uddannelse og Kompetenceudvikling samt centrene for Klinisk Epidemiologi (CKE), Innovativt Medicinsk Teknologi (CIMT), Simulation (SimC) og Lægers Videreuddannelse (CLV).

Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så afdelingerne kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Vi er ansvarlige for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner på Fyn. Stillingen er placeret i Uddannelse og Kompetenceudvikling.
 

Uddannelse & Kompetenceudvikling har ansvaret for at sikre opfyldelsen af OUH’s forpligtelser inden for uddannelsesområdet. OUH er et af de største uddannelsessteder på Fyn med godt 3.000 under uddannelse. Uddannelse og Kompetenceudvikling er med til at sikre kvaliteten af grunduddannelser på OUH. Det sker i tæt samarbejde de enkelte uddannelsesinstitutioner. 
Vi består af fire enheder: Uddannelse og Kompetenceudvikling, Center for Lægers Videreuddannelse (CLV), Simulationscentret på OUH (SimC) samt Efteruddannelse:

 • Uddannelse og Kompetenceudvikling varetager administrative, udviklende, koordinerende og pædagogiske opgaver i forhold til bioanalytikeruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen, lægesekretæruddannelsen og ernæringsuddannelser m.fl. Derudover arbejdes der med kompetenceudvikling af plejepersonalet
 • CLV har ansvaret for koordinering og udvikling af den lægelige videreuddannelse på OUH i tæt samarbejde med direktionen, de lægelige videreuddannelsesråd på OUH og de uddannelsesansvarlige overlæger
 • SimC er OUH’s enhed for medicinsk simulation, teknisk avanceret færdighedstræning (og færdighedstræning af læger)
 • Efteruddannelse varetager koordinering og udvikling inden for efteruddannelse af læger og andet sundhedsfagligt personale på OUH

 

Trivsel og udvikling
Stabsafdelingen Klinisk Udvikling lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone.  

 

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus
OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over 1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.

OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 time/uge    

Ansættelse sker efter gældende overenskomst med den relevante forhandlingsberettigede organisation.

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital. 

 

Yderligere oplysninger 
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Uddannelseschef Karin Albjerg på tlf. 30 16 82 51 eller e-mail Karin.Shung.Albjerg@rsyd.dk.

 

Ansøgningsfrist og samtaler
Der er ansøgningsfrist den 6. november 2020.  

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 11. november 2020.

Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt.