Overlæge til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg En stilling som overlæge i radiologi ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Vi søger:

  • en overlæge i radiologi med erfaring i/interesse i neuroradiologi inklusiv MR-diagnostik.

Vi tilbyder:

  • Ansættelse i en dynamisk afdeling i stadig teknologisk og organisatorisk udvikling med rig mulighed for faglige udfordring og udvikling af interesse- og ansvarsområder
  • Et højt fagligt miljø og faglig sparring med erfaren lægestab i afdelingen og i de samarbejdende specialer
  • Gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse
  • Korte kommunikationsveje med godt samarbejdsklima mellem faggrupperne i Røntgen & Skanning og på tværs af afdelingerne i HE Midt
  • Afdelingen har en forskningsansvarlig i afdelingen, og Regionshospitalet Viborg har et entusiastisk videnskabeligt fagbibliotek og Journal Club, så mulighederne for såvel mono- som tværfaglig forskning er gode.

Afdelingen har forvagtlag i tilstedeværelsesvagt (7-skiftet), og formaliseret bagvagtlag med tilkald fra bolig, aktuelt 6-skiftet, vi stiler imod 8-skiftet.

Afdelingen deltager i den lægelige videreuddannelse på intro- og HU-niveau, og i uddannelsen af medicinske studenter under den nye lægeuddannelse ved Aarhus Universitet. Afdelingen uddanner herudover radiografstuderende og sekretærelever, samt beskrivende radiografer og sonografer.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

En specifik funktionsbeskrivelse/udviklingsplan vil vi sammen udarbejde/revidere løbende ved de årlige MUS-samtaler.

Om Røntgen og Skanning
Fremtidens Akuthospital i Viborg, Regionshospitalet Viborg, er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgereDet billeddiagnostiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning samt tilhørende interventioner.

Mammaradiologien for HE Midts område, samt for de perioperative radiologiske procedurer også for HE-Vest’s optageområde, er samlet i Viborg, i Brystklinikken, i nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og –onkologi. Fra 2019 er mammaradiologien for Regionshospitalet Randers ligeledes samlet i HE Midt.

Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midt og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive.

Alle læger i Røntgen & Skanning har hovedansættelse i Viborg. Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. Midt-EPJ

Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, urologi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi/obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2017 163.000 radiologiske procedurer (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.

Alle læger i Røntgen & Skanning har hovedansættelse i Viborg. Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. Midt-EPJ

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt er en dynamisk hospitalsenhed med ca. 4.200 ansatte, et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredeste specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Regionshospitalet Viborg er i færd med en udbygning til i alt 1,15 mia. kr. og er allerede i gang med en byggeplan der forventes færdig i 2019. I den forbindelse vil Røntgen og Skanning blive udvidet væsentligt.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Røntgen og Skanning.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Geert Willander på tlf. 7844 3004.

Ansøgningsfrist 
Ansøgningen med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til stilling som overlæge i Region Midtjylland, skal være os i hænde elektronisk senest torsdag den 1. november 2018. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. november 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.