Overlæge til Radiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus Vi søger en engageret vagtbærende overlæge til vores velfungerende team af yngre læger og speciallæger på Radiologisk Afdeling i Slagelse. Stillingen er normeret til 37 timer pr. uge, og du skal varetage et bredt udsnit af afdelingens opgaver inden for CT og MR. Fleksible løsninger er mulige. Der gives mulighed for hjemmearbejdsstation.

Dette job er udløbet

Radiologisk Afdeling er i kontinuerlig klinisk faglig udvikling, og der anvendes talegenkendelse. Afdelingen er administrativt sammenlagt med radiologisk afdeling på Næstved sygehus til en samlet enhed under én afdelingsledelse. De to afdelinger har et tæt samarbejde, men fungerer i hverdagen som to adskilte enheder.

Afdelingerne råder over tilsammen fem MR-scannere, fem CT-scannere, seks UL rum og otte røntgenrum. Årligt udføres ca. 160.000 undersøgelser, fordelt på alle modaliteter, heraf ca. 70.000 konventionelle røntgenundersøgelser. Tillige varetager afdelingen i Slagelse den akutte radiologi og de lægelige aspekter af non-mammo CT, MR og konventionel radiologi for radiologisk afdeling i Ringsted.

Vi forventer, at

  • Du har en dansk speciallægeanerkendelse i radiologi
  • Er en rigtig god kollega, der kan og vil bidrage med et fagligt højt niveau. Har sociale kompetencer der faciliterer et godt arbejdsmiljø psykisk såvel som fysisk og ser værdien i at arbejde tværfagligt
  • Du arbejde professionelt med speciallægens syv roller for derigennem at udvikle dig som speciallæge og bidrage til afdelingens udvikling

Vi tilbyder

Fastansættelse i en dynamisk organisation, hvor gode relationer og høj faglighed vægtes højt.

Afdelingen arbejder indgående med kvalitet i et fagligt kompetent og professionelt arbejdsmiljø, og lægger vægt på et velfungerende samarbejde præget af god kollegialitet såvel internt i afdelingen som ift. vore samarbejdspartnere i og uden for sygehuset, som led i et samlet kvalitetsparadigme baseret på organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger. Vagtdeltagelse er en forudsætning.

Ansøgningen bedes struktureret omkring speciallægens syv roller.

Yderligere oplysninger om stillingen og/eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Annette Midtgaard, +45 25 16 75 90, amidt@regionsjaelland.dk

Speciale ansvarlig overlæge Haji Mohammad Azizi, +45 61 92 13 28, hmaz@regionsjaelland.dk

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Annette Midtgaard
Stilling: Ledende overlæge
Email: amidt@regionsjaelland.dk

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave