Overlæge til Psykiatrisk klinik i Køge Vil du være speciallæge i psykiatri hos os?

Dette job er udløbet

Til Psykiatrisk Klinik Køge søger vi en fast overlæge

I Psykiatrisk Klinik Køge behandles primært ikke-psykotiske lidelser som angst, depression og personlighedsforstyrrelser, hvor patienten vurderes at kunne profitere af et psykoterapeutisk forløb sammen med evt. psykofarmakologisk behandling.

Som overlæge hos os vil du få ansvaret for behandlingen af egne patienter sammen med vores primærbehandlere og i øvrigt stå for udredning og diagnostik af nyhenviste.

Der er gode trafikale forbindelser til Køge, der ligger inden for HT-området. Køge station ligger få minutter fra klinikken.

Lidt om din kommende arbejdsplads

Psykiatrisk Klinik Køge er en del af Psykiatrien Øst i region Sjælland. Psykiatrien Øst har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Der findes distriktspsykiatri i Greve-Køge og Roskilde, samt 2 psykiatriske klinikker, der behandler ikke-psykotiske tilstande.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.

Vi er et Universitetssygehus – ikke langt for København. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: nydebuterede psykoser (OPUS) samt personlighedsforstyrrelser. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed, der også er beliggende i Roskilde.

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

  • Overlægen vil indgå i en 13-skiftet vagt med rådighed fra bolig ved geografien i Køge samt delvagt 9-13 i weekends ved geografien i Roskilde. Eventuel nedsættelse af vagthyppighed kan aftales

Det kan vi tilbyde

  • Faglig udvikling i et lille, velfungerende tværfagligt team, der består af en afsnitsansvarlig overlæge, yderligere en klinisk overlæge, to sygeplejersker, to psykologer, hvoraf den ene er under uddannelse til specialpsykolog, samt 1½ sekretær
  • Godt kollegialt miljø og gode fysiske rammer med dejlige kontorer og grupperum
  • Regelmæssig tværfaglig supervision og årlig personaletræning
  • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning

Hvad ønsker vi af dig

  • En engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
  • gode samarbejdsevner og gerne psykoterapeutisk uddannelse eller erfaring
  • lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af Psykiatrisk Klinik Køge
  • At du opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
  • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige speciallæger

Har du behov for flere oplysninger eller bare lyst til at vide mere om Psykiatrisk Klinik Køge?

Kontakt ledende overlæge Michael Bech-Hansen, 58 53 75 40 eller overlæge i afsnitsledelse for Psykiatrisk Klinik Køge Susanne Bech-Hansen, 58 53 77 40.

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS.

Vi indhenter straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.

Ansøgningen skal indeholde:

Ansøgning med oplysning om cpr.nr., eksamens-år og resultat, tidligere ansættelser og bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Ansøgningsfrist 18.11.18

Samtaler forventes afholdt i slutningen af november 2018

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Michael Lau Bech-Hansen
Stilling: Ledende overlæge
Email: mlb@regionsjaelland.dk
Telefon: 58537540

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.