Overlæge til Psykiatriens Hus Vi søger en overlæge til Psykiatriens Hus fra 1.1.2019.

Dette job er udløbet

Stillingen vil være en delt stilling med halv tid tilknyttet Psykiatriens Hus og den anden halvdel tilknyttet den akutte ambulante funktion i Afdeling for Depression og Angst (ADA) på AUH Psykiatri.

Der vil være mulighed for at kombinere stillingen med forskning.

Psykiatriens Hus
Psykiatriens Hus er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien og Aarhus Kommune, beliggende i en bygning på det gamle Marselisborg Hospital.
Huset rummer 8 kommunale sengepladser og 8 regionale sengepladser. Herudover vil der være et udkørende behandlerteam fra psykiatrien, samt forskellige aktiviteter som psykoedukation og Recovery skole. Det er ønsket med tiden at udvide aktiviteterne i huset, således at huset bliver et tilbud med en nytænkende tilgang til behandlingen af patienter/borgere fra såvel regionspsykiatri som kommunal side.
Der vil være stor fokus på inddragelse af patienter og pårørende i udformningen og driften af Psykiatriens Hus.

Ledelsen af Psykiatriens Hus består af ledende sygeplejerske Tanja Prlac Jessen (regionale del) og Dorthe Mikkelsen (Kommunale del).

Målgruppe
Målgruppen for Psykiatriens Hus er patienter med psykisk lidelse indenfor alle diagnosegrupper. Det har været vigtigt ikke at ekskludere patientgrupper.
Der vil dog være nogle eksklusionskriterier af sikkerhedsmæssige årsager. Patienterne må ikke have et misbrug, der påvirker adfærden mærkbart, de må ikke være udadreagerende eller latent aggressive. Der må ikke være overhængende suicidalfare.

Personalet i den regionale del vil bestå af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og social og sundhedsassistenter.

Arbejdsopgaver

 • Overlægen vil sammen med den daglige ledelse være med til at stå for behandlingen af patienterne indlagt i den regionale del, samt have kontakt til patienter, der henvender sig i dagtiden og supervisere sygeplejersker tilknyttet Collaborative Care.
 • Overlægen vil desuden fungere som bindeled til den subakutte ambulante funktion i ADA (Hurtige Ambulante tider, visitation fra Fælles Akut Modtagelsen). Særligt i begyndelsen vil der være behov for løbende at vurdere, hvilke patienter, der kan rummes i Psykiatriens Hus og hvilke, der med fordel kan stabiliseres yderligere i et skærmet sengeafsnit. Overlægen vil derfor skulle indgå i et tæt samarbejde med ledelsen i Psykiatriens Hus og øvrige læger i ADA.
 • Overlægen forventes at indgå i afdelingens undervisning, supervision, faglige udvikling og i det tværfaglige kollegiale fællesskab.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri
 • Bred almenpsykiatrisk viden og erfaring
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde
 • Erfaring med undervisning samt udviklingsarbejde
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, specielt yngre læger

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi
 • Godt kollegialt samarbejde i et mindre team
 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø
 • En afdeling med fokus på uddannelse, forskning og nytænkning i forhold til udredning og behandling
 • Mulighed for at sætte dit præg på afdelingen

Løn og ansættelsesforhold

 •  Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Ansøgning

 • Ansøgningen skal indeholde oplysninger om kvalifikationer i forhold til de 7 lægeroller.
  Ansøgningsfrist søndag d. 21.10.
  Ansættelsessamtale forventes afholdt onsdag d. 24.10.

Yderligere oplysninger

 • Ved henvendelse til ledende sygeplejerske Tanja Prlac Jessen på tanjjess@rm.dk og 30704204 og ledende overlæge Farahna Harees på pernhare@rm.dk og  23258288

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale