Overlæge til Psykiatrien i Roskilde I Psykiatrien Roskilde går vi ad flere veje i behandlingen – og vi følges med kolleger, patienter og pårørende.

Dette job er udløbet

Vil du være speciallæge i psykiatri hos os?

Så har vi har en fast stilling som overlæge på 37 timer pr. uge (overlæge i bagvagt).

Der er gode og hurtige trafikale forbindelse til Roskilde fra f.eks. København.

Afsnit Ø1 er et integreret afsnit, der varetager plejen og behandlingen af tilsammen 28 patienter fordel på to etager med hver 14 patienter. Patienterne er alle indlagt med psykiatriske lidelser som psykoser eller depression. Indlæggelsesforløbene strækker sig over ca. tre uger og afløses ofte af ambulante forløb.

Afsnitsledelsen består af en overlæge og en afdelingssygeplejerske.

Lidt om din kommende arbejdsplads

Afsnittet er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland, som har i alt tre sengeafsnit og en Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde, i alt 81 sengepladser. Der er Distriktspsykiatrier i Greve-Køge og Roskilde, to Psykiatriske Klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, Regionfunktioner for henholdsvis Angst og Personlighedsforstyrrelser, Skizofreni og andre psykoser samt udredning af udviklingsforstyrrelser og rådgivning omkring behandling af gravide.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.

Vi er et Universitetssygehus – ikke langt fra København. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Debuterede psykoser (OPUS), ikke-psykotiske lidelser samt personligheds-forstyrrelser. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

Der er til stillingen tilknyttet vagt hvor

 • Overlægen vil indgå i en 13 skiftet overlæge-bagvagt med rådighed fra bolig samt delvagt 9-15 i weekends sammen med de øvrige overlæger.

På geografien i Roskilde er der etableret både en for- og bagvagt, der drives af yngre læger

Det kan vi tilbyde

 • Et afsnit præget af en personalegruppe som vægter faglig udvikling højt
 • et godt kollegialt og lægefagligt samarbejde
 • supervision
 • gode muligheder for efteruddannelse og forskning
 • årlig personaletræning for eget afsnit
 • at dialog, formidling af informationer, processer og beslutninger vægtes højt
 • vi værner om vores gode arbejdsmiljø
 • sætter pris på ”Den gode tone” og ”Den gode ånd”

Hvad ønsker vi af dig

 • Er en engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri som har bred klinisk erfaring og lyst til ledelse.
 • Har gode samarbejdsevner og gerne med psykoterapeutisk erfaring.
 • Har lyst til at indgå i den fortsatte udvikling
 • Har erfaring indenfor eller interesse for kvalitetsudvikling
 • Har erfaring med undervisning og vejledning
 • Kan opfylde Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav for overlægen
 • Overlægen skal indgå i undervisning af studenter, lægelig videreuddannelse og uddannelse og supervision af andre faggrupper på samme måde, som de øvrige speciallæger i distriktet

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt ledende overlæge Michael Bech-Hansen, 23 44 66 21 eller overlæge i afsnitsledelse Pernille Højsgaard, 51 71 49 22.

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på vores hjemmeside.

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS.

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Ansøgning med oplysning om cpr.nr., eksamensår og resultat, tidligere ansættelse og bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Michael Lau Bech-Hansen
Stilling: Ledende overlæge
Email: mlb@regionsjaelland.dk
Telefon: 58537540

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.