Overlæge til Opsøgende Psykoseteam i Lokalpsykiatri Sønderborg Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Ansøgningsfrist: 08/02/2021 Psykiatrisk Afdeling

En stilling som overlæge i Opsøgende Psykoseteam i Lokalpsykiatri Sønderborg, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, er ledig til besættelse pr. 1. marts eller efter aftale.

Vi søger en speciallæge, som brænder for ambulant psykiatri og behandling af psykotiske sygdomme.

Vi ønsker en speciallæge, som i samarbejde med sengepsykiatri, socialpsykiatri, bosteder, misbrugscenter og jobcenter tager faglig ledelse i skabelsen af sammenhængende og helhedsorienterede behandlingsforløb for den psykiatriske patient.

Du må gerne have bred almenpsykiatrisk og distriktspsykiatrisk erfaring/interesse, samt psykoterapeutisk uddannelse og/eller erfaring, men vi er også klar på at hjælpe helt unge speciallæger afsted, som søger udfordringer. Det vil vi naturligvis gøre gennem regelmæssig vejledning og supervision af overlægefunktionen samt tilbud om lederuddannelse og psykoterapeutisk uddannelse.

Vi er en afdeling hvor faglighed og etik er nøgleord og vi er positive, fremsynede, engagerede og aktive, så vil du være med til at præge udviklingen er dette noget for dig.

 

Om lokalpsykiatrierne ved Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa har 4 lokalpsykiatrier beliggende i henholdsvis Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev. Der er i alle lokalpsykiatrier etableret opsøgende psykoseteams og almenteams. Herudover er der teams, som går på tværs af lokalpsykiatrierne. OPUS Aabenraa for patienter med ny-debuteret skizofreni, Klinik for Selvmordsforebyggelse i Aabenraa, DAT-team i Haderslev og mentaliseringsbaseret gruppeterapi i Sønderborg. Oligofreniteam og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium i Aabenraa.

Døgnbehandlingen er beliggende på matriklen i Aabenraa i forlængelse af Sygehus Sønderjylland Aabenraa, hvortil der er tæt samarbejde. Der er Fælles Akut Modtagelse med 3 FAM-pladser, psykiatrisk Mobil Skadestue og 92 sengepladser fordelt på 6 integrerede åben/lukkede afsnit.

 

Om stillingen

Som overlæge har du faglig ledelse og ansvar for drift og udvikling i samarbejde med funktionsleder med reference til afdelingsledelsen.

Du indgår i tæt samarbejde med afdelingens ledergruppe bestående af afdelingsledelsen, funktionsledere og overlæger.

Du indgår i afdelingens samlede gruppe af overlæger. Vi fokuserer på social kapital og fælles opgaveløsning med stort fokus på supervision af den kommende generation

Du har ansvar for undervisning og vejledning af yngre læger i det daglige arbejde.

Du indgår i bagvagtslaget med ca.2-3 vagter pr. måned. Vagtbelastningen er begrænset og udenfor tjenestested. Bagvagtsfunktionen varetages alle hverdage indtil kl 14 af overlæge i psykiatrisk FAM.

Planer for psykiatrien i Region Syddanmark kan ses på www.regionsyddanmark.dk

 

Faglig bedømmelse:

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Ansøgere bør derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor disse kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og FAS.

Send din ansøgning senest 8. februar. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt 15. februar.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos ledende overlæge Lene Høgh tlf. 9944 5520 Lene.Hoegh@rsyd.dk  

Vi glæder os til at høre fra dig