Overlæge til Nuklearmedicinsk Afdeling Nuklearmedicinsk Afdeling Odense

Ansøgningsfrist: 06/10/2022 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ved Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital, er en stilling som overlæge ledig til besættelse 01.01.2023 eller efter aftale.  

Vi kan tilbyde:   

  • Spændende arbejdsopgaver i et velfungerende team med gode udviklings- og forskningsmuligheder
  • Inspirerende tværfagligt samarbejde. 

Vi forventer, at du:  

  • Er speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin  
  • Har gode samarbejdsevner   
  • Er indstillet på at videreudvikle dig   
  • I samarbejde med de øvrige læger varetager afdelingens daglige undersøgelser   
  • Deltager i videreudvikling, forskningsaktiviteter samt undervisning på alle niveauer

Afdelingens læger er alle tilknyttet Nuklearmedicinsk Enhed, Klinisk Fysiologisk Enhed og PET- Centret. Du skal deltage i afdelingens kliniske funktioner, herunder afvikling af klinisk rutinearbejde, varetage supervision og undervisning af yngre læger og andet personale, deltage i kliniske konferencer, bidrage til forskning og udvikling samt indgå i afdelingens kvalitetsarbejde m.m.  

Afdelingens læger er alle nuklearmedicinere, og der er et godt samarbejde med Radiologisk Afdeling, der bidrager i forbindelse med beskrivelserne af PET/CT- og PET/MR-scanningerne.  

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på bred klinisk erfaring i specialet. Yderligere forventes gode evner til samarbejde, undervisning og formidling.

Nuklearmedicinsk Afdeling er en tværgående klinisk afdeling på Odense Universitetshospital. Afdelingen varetager opgaver på følgende hovedområder: rutineundersøgelser og -behandlinger, uddannelse, forskning og udvikling. Aktiviteterne omfatter funktionsundersøgelser af de fleste væv og organer som led i diagnostik, stadie- og funktionsvurdering, valg og kontrol af behandling samt prognosebedømmelse ved en lang række sygdomme. Der udføres behandling med radioaktive isotoper.

I øjeblikket har afdelingen ca. 90 ansatte, bl.a. læger, bioanalytikere, radiografer, fysikere/ingeniører, radiokemikere og lægesekretærer.  

Afdelingens apparaturpark omfatter syv gammakameraer (heraf fire SPECT/CT), 5 PET/CT-scannere og 1 PET/MR samt gammatællere og strålemonitoreringsudstyr. Desuden Doppler-ultralydsapparatur og lungefunktionsudstyr. Afdelingen har egne cyklotroner og radiokemiske faciliteter.  

Afdelingen prioriterer forskning, og det forventes, at alle læger deltager i flere forskningsprojekter. Der er forskningssamarbejde med en lang række hospitalsafdelinger og Syddansk Universitet.  

Der refereres til cheflægen og ledende bioanalytiker.  

Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus udgør tilsammen ét af tre hovedcentre i Danmark og er den største sygehusenhed i Region Syddanmark.  

OUH er således med sin højt specialiserede behandling, forskning og uddannelse en spydspids i regionens sundhedsvæsen.  

Hør mere:  

Du er velkommen til at kontakte konstitueret cheflæge Jane Simonsen på tlf. 2168 0739 eller e-mail til: jane.simonsen@rsyd.dk eller konstitueret cheflæge overlæge Anne Lerberg Nielsen på tlf. 2137 4273 eller e-mail til: anne.l.nielsen@rsyd.dk.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig kan du læse om her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311  

Ansøgning:  

Din ansøgning bedes udformet i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 36 af maj 2003, hvor ansøger beskriver sine kvalifikationer inden for de 7 kompetenceområder.  

Løn og ansættelsesforhold:

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i Regionen.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).

 

Vi glæder os til at høre fra dig.