Overlæge til misbrugsområdet i Aarhus Kommune, Sociallægeinstitutionen

Dette job er udløbet

20henrik.jpg

Om jobbet
Da den hidtidige overlæge for misbrugsområdet i Aarhus Kommune, Sociallægeinstitutionen, har fundet nye udfordringer, søger Sociallægeinstitutionen en ny områdeansvarlig overlæge til tiltrædelse snarest muligt.

Overlægen får ansvar for organiseringen og løsningen af de lægefaglige opgaver i de til Rusmiddelcenter Aarhus tilknyttede klinikker, ligesom overlægen naturligt indgår i varetagelsen af de kliniske opgaver. Overlægen vil i det daglige samarbejde med rusmiddelchefen, afdelingsledere og øvrigt personale om såvel den overordnede planlægning som den daglige drift, samt bistå med lægefaglig rådgivning på området.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i almen medicin, psykiatri eller andet relevant speciale, gerne med erfaring i behandling af misbrugere.

Funktioner
Som overlæge får du:

  • ansvar for tilrettelæggelse af det lægefaglige med Rusmiddelcenter Aarhus.
  • ansvar for den lægefaglige udvikling af misbrugsbehandlingen.

Du skal desuden:

  • sikre at lægeteamet løser de daglige opgaver på Rusmiddelcenter Aarhus med medicinsk misbrugsbehandling, dvs. ordination, udlevering og eventuel kontrol med sidemisbrug samt varetage det overordnede lægefaglige ansvar for kommunens diacetylmorphin tilbud, og tilbud for behandling af alkoholmisbrug.
  • deltage i udarbejdelse af lægefaglige behandlingsplaner i samarbejde med de andre faggrupper i Rusmiddelcenter Aarhus.
  • samarbejde med praktiserende læger og sygehusvæsen samt andre kommunale sociale instanser omkring de enkelte klienter.

Din profil
Vi søger en overlæge, som:

  • er speciallæge i almen medicin, psykiatri eller andet relevant speciale, gerne med erfaring i behandling af misbrugere og erfaring med lægeordineret diacetylmorphin
  • har interesse og evner for at arbejde med mennesker med misbrugsproblemer
  • har evner og vilje til tværfagligt samarbejde

Vi tilbyder
En arbejdsplads i løbende udvikling og tilpasning i takt med nye opgaver indenfor social- og sundhedsområdet.

En arbejdsplads blandt engagerede kolleger, hvor du får mulighed for at være med til at sætte dit præg på, hvorledes vi fremover skal løse nuværende og nye opgaver.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling, som ønskes besat snarest muligt og aflønnes efter gældende overenskomst indgået med FAS.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til ledende socialoverlæge Niels Jørn Lindgaard-Kjeldsen på telefon 29 20 83 34 eller mail njlk@aarhus.dk

Ansøgningsfrist
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk på Aarhus Kommunes hjemmeside

Klik på ”Søg job” nederst i stillingsopslaget på hjemmesiden for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: fredag den 3. august 2018.

Hvem er vi?
Sociallægeinstitutionen er en kommunal sundhedsfaglig konsulentenhed, som beskæftiger hovedsagelig læger og psykologer, men også fysioterapeuter, ergoterapeuter, antropologer samt administrative medarbejdere.

Sociallægeinstitutionens kerneydelser er en række undersøgelser/vurderinger af henviste borgere samt konsulentbistand til medarbejdere i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Institutionens drift finansieres såvel af et fast budget som af indtægtsdækket virksomhed.

Afdelingen ledes af en ledende socialoverlæge, og til ledelsen er knyttet en ledende psykolog og en ledende administrativ medarbejder.

Sociallægeinstitutionen er uddannelsesenhed for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

I Sociallægeinstitutionen arbejder vi ressourceorienteret, og vi forsøger at betragte borgeren i bredest mulige kontekst. Heri indgår fysiske, psykiske, sociale og arbejdsmæssige forhold samt den kulturelle baggrunds betydning for sundhed, trivsel og sygdom og dermed for funktionsevnen.