Overlæge til Lokalpsykiatri Varde, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Ansøgningsfrist: 19/08/2022 Psykiatrisk Afdeling

Lokalpsykiatri Varde søger en fuldtids overlæge til lokalpsykiatriens behandlingsopgaver. Stillingen er med eller, efter aftale, uden bagvagt. Stillingen er til besættelse snarest eller efter aftale.      

 

Vi søger en kollega, som gerne vil være med til at videreudvikle Lokalpsykiatri Varde sammen med den faglige behandlingsansvarlige overlæge og funktionsleder.     

 

Lokalpsykiatri Varde  har medarbejdere fordelt på faggrupperne læger, specialpsykolog, psykolog, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeut, peer-medarbejder og lægesekretærer.      

Der er ansat en funktionsleder, som varetager ledelsen af personalet fraset læge-/psykologgruppen som ledes af afdelingsledelsen samt lægesekretærerne, som ledes af sekretariatslederen.      

 

Lokalpsykiatri Varde varetager udredning og behandling af patienter med almene psykiatriske problemstillinger i samarbejde med specialiserede teams og sengeafsnit beliggende i Esbjerg.  Almendelen er opdelt personalemæssigt i et opsøgende psykoseteam og almen team, med tæt daglig samarbejde om opgaver.      

 

Lokalpsykiatri Varde dækker optageområdet svarende til Varde Kommune og har med denne et tæt samarbejde.       

 

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er en velfungerende afdeling med en Psykiatrisk Akutmodtagelse og fire integrerede sengeafsnit, de særlige pladser og et retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg, hvor det ene afsnit overvejende betjener Lokalpsykiatri Vardes patienter. Der er lokalpsykiatrier i Esbjerg, Brørup og Varde. Lokalpsykiatri Esbjerg huser også Specialteam for Affektive Lidelser, OPUS for patienter med nydiagnosticeret skizofreni, Team for Selvmordsforebyggelse og Ældrepsykiatisk Team. Specialteam for Oligfrenipsykiatri huses i Lokalpsykiatri Brørup. Specialteamene dækker hele afdelingens optageområde.      

 

Psykiatrisk afdeling Esbjerg har regionsfunktion inden for områderne psykose og affektive lidelser.      

Vi har årligt ca. 1.900 indlæggelser og samlet knap 54.000 ambulante besøg. Vi har et optageområde på ca. 250.000 borgere fra Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund kommuner.      

 

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og er en af fire hovedfunktioner i regionen.      

Vi har i alt 41 lægestillinger, hvoraf 21 er overlæger og 20 er yngre læger.      

Afdelingen varetager uddannelse af speciallæger i psykiatri med læger i I‐stillinger og U‐stillinger, læger under uddannelse i neurologi og almen medicin. Derudover har vi læger i basisuddannelse.      

Vi vil sikre din faglige introduktion og videreudvikling inden for området. Har du derfor interesse i at prøve kræfter med at videreudvikle dette faglige område, hører vi gerne fra dig.      

 

Det forventes, at overlægen planlægger, tilsikrer og som rollemodel bidrager til såvel den daglige som den mere formaliserede undervisning af yngre kollegaer og tværfagligt personale. Det er en fordel, hvis du har undervisningserfaring.      

Som overlæge får du i høj grad lejlighed til at bidrage til udviklingen i et inspirerende dynamisk fagligt miljø med højt kvalificerede tværfaglige kollegaer.       

 

Løn og ansættelse i forhold til aftalen mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner.      

 

Yderligere information      

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Chefæge Agnete Larsen på telefon 99 44 66 21 eller på mail: Agnete.Larsen@rsyd.dk      

 

Ansøgningsfrist      

Fredag den 19.8.2022

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest derefter.      

 

Søg stillingen på linket herunder