Overlæge til Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Overlæge søges til Klinisk Onkologisk Afdeling Roskilde, Sjællands Universitetshospital.

Dette job er udløbet

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde og Næstved til de nye bygninger i Køge.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder i Region Sjælland består af de fusionerede onkologiske afdelinger i Næstved og Roskilde som administrativt er lagt under Sjællands Universitetshospital. Ud over medicinsk onkologi har afdelingen integreret stråleterapi, palliative teams og palliativt sengeafsnit. Den sammenlagte afdeling betjener 820.000 borgere med 114.000 ambulante besøg, 13.000 sengedage årligt. Vi er ca. 330 medarbejdere fordelt på flere faggrupper, heraf huser vores afdeling i Roskilde cirka 130 medarbejdere fordelt på 3 diagnoseteams: GI cancer (kolorektal cancer og pancreascancer), gynækologisk cancer (ovariecancer og endometriecancer) og lungecancer.

Afdelingen vil fra 2022 indgå i det kommende Sjællands Universitetshospital Køge og skal på det tidspunkt være en højt specialiseret klinisk onkologisk afdeling med fuldt udbygget behandlings-, forsknings- og uddannelseskapacitet.

Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling. Vi er i gang med at skabe et fuldt udbygget Universitetshospital. Vil du med på holdet?

Lige nu har vi især brug for 1 speciallæge på afdelingen i Roskilde til behandling af ovarie- og endometrie-cancer. Sidder du med andre onkologiske kompetencer og lyst til at være en del af vores hold, så kontakt os.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat af en speciallæge med kompetencer inden for klinisk onkologi.

Speciallægeanerkendelse i klinisk onkologi eller intern medicin er et krav. Fem år samlet erfaring som afdelingslæge eller tilsvarende indenfor ovennævnte specialer er en betingelse for ansættelse som overlæge.

Herudover er erfaring med behandling af ovariecancer, kolorektalcancer eller pancreascancer er en fordel men ikke et krav.

Først og fremmest søger vi en person, der med faglige og personlige kvalifikationer, kan samarbejde på tværs af faggrænser og specialer, og som har lyst til at engagere sig i et teambaseret klinisk arbejde som også kan omfatte forskning, administrativt arbejde og udviklings- og innovationsarbejde.

Vi søger en person der ikke er bange for at tænke kreativt og utraditionelt i det vedvarende arbejdet med at forme patientforløb karakteriseret ved gode patientoplevelser og høj faglig kvalitet. En person, der med sin entusiasme kan motivere sine kolleger og være med til at skabe fremtidens kliniske onkologiske afdeling i Region Sjælland.

Vagt og arbejdstid

Speciallægers vagt er beredskabsvagt fra hjemmet, dog med aftalt fremmøde til aftenstuegang hverdage og dagsstuegang weekender.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgning

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger og Roskilde Sygehus anvender en vurdering af de 7 kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/Administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen, med bedst mulig dokumentation, forholde sig konkret til de syv kompetencer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen, 41 41 18 01.

Samtaler 21.12.19 fra kl. 13.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):

Navn: Mads Nordahl Svendsen
Stilling: Ledende overlæge
Email: mnsv@regionsjaelland.dk
Telefon: 47324901

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh