Overlæge til Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk afsnit under Kirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse 1. maj 2019 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet
Om stillingen
Ansøgeren skal være speciallæge i karkirurgi.Vagtstrukturen planlægges fra 1/4 med døgnvagt ugens første 4 dage.
Ingen vagt fredag, lørdag, søndag.
Afdelingen lukkes ned i uge 28, 29 og 30 samt uge 7, 42, 51/52 og omkring helligdage.Der vil kun være en karkirurg tilstede i dagtid til varetagelse af Sårcenteret.Arbejdsområdet er perifer arteriel karkirurgi og venøs kirurgi. Sidstnævnte vil i fremtiden foregå på Regionshospitalet Silkeborg, og der må påregnes tjeneste der op til 2 dage om ugen. Afdelingen ønsker at styrke kompetencerne indenfor fistel kirurgi og ansøgere med særlig interesser for dette vil blive foretrukket.Vores forventninger er, at ansøger er fagligt velfunderet, åben og udadvendt med flair for god dialog og samarbejde. Der vil være gode muligheder for faglig udvikling og forskning.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Karkirurgisk afdeling fusionerer i foråret med kirurgi, men fortsætter som selvstændigt afsnit. Fra april 2019 skal der ikke længere foretages centrale karkirurgiske indgreb på Regionshospitalet i Viborg.

Ud fra de nuværende planer kommer afdelingen til at dække et optageområde på godt 650.000 indbyggere i den vestlige del af Region Midtjylland for patienter med alle perifer arterielle sygdomme.

Afdelingen dækker et optageområde på godt 230.000 indbyggere midt i regionen når det gælder avanceret sårbehandling og anlæggelse af dialysefistler.
Al offentlig varicebehandling i Region Midtjylland varetages af Hospitalsenhed Midt, og denne funktion planlægges fra april 2019 samlet på Regionhospitalet Silkeborg til udførelse af læger fra karkirurgisk afdeling.

Afdelingen har på Regionshospitalet i Viborg 11 sengepladser, en arterie-/veneklinik og et sårcenter. Den karkirurgiske endovaskulære funktion er fuldt integreret i karkirurgisk regi. Der er adgang til en arteriel operationslinje 4 dage om ugen samt en akutlinje – sidstnævnte i samarbejde med urologer og gynækologer.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for overenskomstansatte overlæger, herunder reglerne for ny løn.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Franz von Jessen på telefon 7844 5612 eller til den lægefaglige direktør Claus Brøckner Nielsen på telefon 7844 1003.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 24. februar 2019 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt den 13. marts 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.