Overlæge til Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus Geriatrisk Afdeling G Svendborg

Ansøgningsfrist: 20/06/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ved Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus er én stilling som overenskomstansat overlæge for sengeafsnit ledig til besættelse pr. 1. september 2019.

 

Som ansvarlig overlæge for sengeafsnittet, forventer vi, at du: 

 • viser og har interesse for ledelse  
 • indgår i afdelingens lederforum  
 • sammen med sengeafsnittets afdelingssygeplejerske, har ansvaret for afsnittets drift og faglighed 
 • udfører alle opgaver under hensyntagen til den samlede afdelings faglighed og drift, herunder menneskelige- og økonomiske ressourcer  
 • er medvirkende til at sikre de regionale kvalitetsmål  
 • er med til at sikre afsnittets kvalitet og udvikling, under hensyntagen til den evidens der ligger på området  
 • er med til at sikre et højt uddannelsesniveau i afdelingen  
 • er med til at sikre, der i afsnittet er et højt niveau for tværfagligt samarbejde  
 • er med til fortsat at udvikle det tværsektorielle samarbejde, samt inddrage patienter og pårørende i vores samarbejde 
 • udarbejder og vedligeholder afsnittets instrukser og retningslinjer i samarbejde med afsnittes kliniske sygeplejespecialister 
 • indgår i det daglige kliniske arbejde i afsnittet  
 • forholder dig kritisk konstruktivt overfor afdelingsledelsens beslutninger 

Vi tilbyder: 

En velfungerende afdeling, hvor kvalitet og menneskelige værdier går hånd i hånd. Veluddannet og kompetent personale, der sætter patienten i centrum. Fokus på tværfaglighed, arbejdsmiljø og patientsikkerhed. 

 

Du skal indgå i vagtarbejdet, hvilket betyder, at du ca. én dag om ugen har vagt til kl. 18.00 og ca. hver 7. weekend og helligdage kan have vagt fra kl. 8:00 til 14:00. 

 

Geriatrisk Afdeling tilbyder ældre borgere med geriatriske problemstillinger en tværfaglig undersøgelse og behandling.

 

Geriatrisk Afdeling har 32 senge, en Geriatrisk Klinik, herunder en Demensklinik og stuegangsfunktionen på 6 ortogeriatriske senge.

 

Afdelingen ledes af en afdelingsledelse med en ledende overlæge og en oversygeplejerske.

 

Geriatrisk Sengeafsnit:

32 senge er forbeholdt akut geriatri til urdredning og behandling af geriatriske patienter. Mere end 95% af patienterne indlægges akut via FAM.

 

Geriatrisk Klinik:

 • For- og efterambulatorium: her foretages undersøgelse og behandling samt opfølgning på patienter fra sengeafsnittet.
 • Udekørende funktion: udredning og behandling kan også foregå i patientens eget hjem. Én gang pr. måned foretages hjemmebesøg på Ærø.

Demens Klinik:

Her udredes, diagnosticeres og behandles patienter henvist fra egen læge. Demensklinikken arbejder sammen med Demensklinikken, OUH Odense Universitetshospital, hvor der er mulighed for gerontopsykiatrisk, neurologisk og neuropsykologisk bistand.

 

Geriatrisk Afdeling er normeret med i alt 9 læger:

 • 1 ledende overlæge
 • 3 overlæger
 • 3 afdelingslæger
 • 2 reservelæger/1. reservelæge

Herudover har vi læger i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger.

 

Krav til ansøgningen: 

Ansøgningen skal indeholde cpr.nr., eksamens år, tilladelse til selvstændigt virke som læge, dansk speciallægeautorisation i intern medicin: Geriatri samt tidligere ansættelser.

 

Derudover skal ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger. Jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25 juli 2005. 

 

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske regioner og Foreningen af speciallæger/FAS om overenskomst for overlæger.   

 

Ydereligere informationer:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Søren Jakobsen på telefon 51 29 10 80.

 

Se evt. også funktionsbeskrivelse for stillingen her: Funktionsbeskrivelse – Overlæge, Afdelingslæge

 

Ansøgningsfrist:
Torsdag den 20. juni 2019, kl. 8.00.

 

Ansættelsessamtaler:

Forventes afholdt i uge 26.