Overlæge til Det Børneintensive Terapiafsnit (BRITA), Odense Universitetshospital Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense

Ansøgningsfrist: 2019-02-24T23:59:59 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Overenskomstansat overlæge til Det Børneintensive Terapiafsnit (BRITA), Odense Universitetshospital (OUH)  

 

Vil du være med til at videreudvikle og sætte dit præg på landets største intensivafdeling?  

Vil du være en del af en velfungerende kollegial lægegruppe og en dynamisk afdeling?  

Vil du medvirke til forskning, kvalitetsarbejde og undervisning?  

 

Vi søger en overenskomstansat overlæge med vagtforpligtigelse. Ledig til besættelse pr. 1. maj 2019 eller efter aftale.   

 

BRITA:  

•En del af Det Multidisciplinære Intensive Terapiafsnit  

 

•Seks behandlingspladser  

 

•Omkring 400 indlæggelser årligt  

 

•Aktuelt tilknyttet 3 (fremadrettet 4) faste overlæger som alle indgår i den samlede speciallægebemanding i Det Multidisciplinære Intensive Terapiafsnit  

 

•Beredskabsvagt (døgn) for de tilknyttede overlæger, som desuden indgår i tilstedeværelsesvagtlaget i Det Multidisciplinære Intensive Terapiafsnit  

 

•Tæt samarbejde med samtlige børne- og kirurgiske afsnit på OUH  

 

Det Multidisciplinære Intensive Terapiafsnit:  

•Opdelt i 4 afsnit; ITA1, ITA2, ITA3 og BRITA, i alt 27 behandlingspladser, heraf 6 til børn  

 

•Mere end 2.200 indlæggelser årligt  

 

•24 speciallæger, heraf 8 overlæger og 1 professor, hvoraf 3 af overlægerne er funktionsdriftsledere  

 

•Samarbejde med samtlige specialer på OUH (behandling af neurokirurgiske samt thorax- og karkirurgiske patienter varetages primært på selvstændige intensivafsnit)

 

•Tilstedeværelsesvagten dækkes af to speciallæger og en hoveduddannelseslæge  

 

Arbejdssted:  

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitets- og kvalitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger.  

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med mere end 120 læger.  

Om stillingen:  

Overlægen vil sammen med de øvrige til afsnittet knyttede overlæger være ansvarlig overfor den ledende overlæge mht. funktionsområdets lægefaglige ledelse og overordnet refererer til afdelingsledelsen. Ansøger skal i samarbejde med øvrige funktionsledere indgå i drift og udvikling af intensivområdet og medvirke til at

 

•fremme afdelingens forskning og udvikling  

•opfylde afdelingens undervisnings- og uddannelsesforpligtelser  

•fremme kvalitetsudvikling og -sikring  

 

Overlægen skal indgå i tilstedeværelsesvagt samt dagtid i weekender/helligdage i intensivområdet, foruden beredskabsvagt på BRITA.  

Kvalifikationer:  

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi med dokumenteret interesse for børneintensiv terapi.  

Der vil blive lagt vægt på, at ansøger har eller ønsker at gennemføre den nordiske uddannelse i børneanæstesi og intensiv terapi (SSAI) eller tilsvarende videreuddannelse.  

Det er en forudsætning, at ansøger har bred erfaring inden for intensiv terapi efter speciallægeanerkendelse. Erfaring inden for børneintensiv terapi kræves. Ansøger skal endvidere kunne dokumentere forsknings- og undervisningserfaring. Erfaring med udviklings- og implementeringsopgaver er ønskeligt.  

Udover de faglige kvalifikationer forventes det, at ansøgeren er: robust, beslutsom, loyal, målbevidst, udviklingsorienteret og besidder samarbejdsevne, overblik samt krise- og konfliktløsningsevner.  

Faglig bedømmelse:  

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 lægeroller:  

•Medicinsk ekspert  

•Kommunikator  

•Samarbejder  

•Organisator/Leder/Administrator  

•Sundhedsfremmer  

•Akademiker  

•Professionel  

 

Ansøger bedes derfor i ansøgningen forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller.

 

Funktions- og stillingsbeskrivelse kan hentes her

Løn og ansættelsesforhold:  

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.  

 

Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i Regionen.  

 

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).  

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:  

Ledende overlæge Jens Schierbeck  

Tlf. 6541 1723  

 

eller hos:  

 

Overlæge Ole Pedersen  

Tlf. 6541 3916  

 

Ansøgning sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:  

Ledende overlæge Jens Schierbeck  

 

Samtaler vil finde sted:  

Fredag den 22. marts 2019 i tidsrummet 10.00-13.00.