Overlæge til det akut kirurgiske område søges til Kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Afdeling for Kirurgi

Ansøgningsfrist: 21/08/2022 Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling ønsker at styrke og udvikle den akutte kirurgi og søger derfor pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale en overlæge med særlig interesse/kompetencer inden for dette område.

Det akut kirurgiske funktions område som særskilt fagområde er relativt nyt. Du vil således være med til at udbygge den allerede eksisterende akut funktion i afdelingen, indgå i det igangværende LKT arbejde omkring de akutte kirurgiske patient forløb og styrkelse af dette i et tværfagligt samarbejde. Tværfaglig både mellem forskellige afdelingen og forskellige personale grupper. 

Generelt om afdelingen:
Kirurgisk afdeling er en bred afdeling med både mave- og tarmkirurgi samt plastik- og brystkirurgi under fælles ledelse. Desuden er der et tæt samarbejde med medicinsk mave-tarmafdeling og urologisk afdeling.

Afdelingen har 24 speciallæger og ca 25 yngre uddannelsessøgende læger samt et optageområde på ca. 250.000. Der er et højt aktivitetsniveau på ca. 20.000 ambulante besøg og 7000 indlæggelser pr. år.

Afdelingen er opbygget med funktionsansvarlige speciallæger inden for følgende områder:

Akut kirurgi, øvre kirurgi incl bariatri (Regionsfunktion), nedre kirurgi, hernie kirurgi, endoskopi og forskning

Kirurgisk afdeling er kendetegnet ved et tæt multidisciplinært samarbejde inden for afdelingens egne specialer samt afdelingens samarbejdspartner inden for radiologi, anæstesiologi, patologi og onkologi.

Der vil være hovedansættelsessted i Esbjerg og udefunktion i Grindsted.

Vi forventer:

  • at ansøger er speciallæge i kirurgi, gerne certificeret akut kirurg
  • at ansøger er særligt interesseret i de akutte kirurgiske patienters forløb og ønsker at være med at udvikle og styrke akut området på SVS
  • at ansøgeren kan indgå i teamfunktion med andre specialer og faggrupper
  • at ansøger er udviklingsorienteret og omstillingsparat
  • at ansøger deltager aktivt i uddannelse og undervisning af afdelingens personale, såvel yngre kollegaer som plejegruppen og kommende medicin studerende

Vi kan tilbyde:

  • et udfordrende og spændende speciallægejob
  • en velfungerende afdeling med engagerede medarbejdere og gode kollegaer
  • en afdeling og et sygehus, som fra efteråret 2022 varetager kandidatuddannelsen i medicin
  • et stærkt fagligt miljø med fokus på et balanceret forhold mellem privatliv, efteruddannelse og produktion
  • mulighed for forskning og udvikling inden for både afdelingens og sygehusets forskermiljø

Løn- og ansættelsesforhold:
I henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og FAS.

Der indhentes børneattest forud for ansættelse.

Yderligere oplysninger:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christina Tinghus, Kirurgisk afdeling, på tlf.: 7918 5438 eller mail: christina.tinghus@rsyd.dk 

Ansøgningsfristen er den 21. august 2022. Samtaler afholdes torsdag 25. august 2022.
Udfyld venligst skema til brug ved lægefaglig bedømmelse.

Vi glæder os til at høre fra dig.