Overlæge til Center for funktionelle lidelser, Odense Universitetshospital Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense

Ansøgningsfrist: 21/06/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Speciallæge Center for funktionelle lidelser, Odense Universitetshospital

En nyoprettet fuldtidsstilling som speciallæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, med tilknytning til Center for funktionelle lidelser er ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller snarest herefter.

Ledelse, administration og stabsfunktion er fælles for Smertecenter Syd og Center for funktionelle lidelser. Behandlingen tilrettelægges individuelt således, at der opnås faglig relevant synergi mellem behandlingstilbuddene.

Speciallægen vil referere fagligt til Center for funktionelle lidelsers specialeansvarlige overlæge og ledelsesmæssigt til afdelingsledelsen Afdeling V.

Den specialeansvarlige overlæge kan delegere opgaver til Center for funktionelle lidelsers øvrige medarbejdere, som derefter handler på overlægens vegne. Med reference til den specialeansvarlige overlæge er der oprettet en afsnitsledelse bestående af en faglig ansvarlig speciallæge og en faglig ansvarlig psykolog. Begge har medansvar for udvikling af behandling, daglig drift og delvis personaleansvar.

Der foregår et formaliseret samarbejde mellem Center for funktionelle lidelser og Smertecenter Syd OUH.

Center for funktionelle lidelser er under opbygning, og du vil få mulighed for at få betydelig indflydelse på opbygning af Center for funktionelle lidelser.

Staben vil, når alle er på plads bestå af: 1 sygeplejerske, 1 fysioterapeut/ergoterapeut, 1 psykolog, 1 sekretær.

Smertecentrets stab består, udover den specialeansvarlige overlæge, af 2 overlæger, 3 afdelingslæger, 1 reservelæge, 6 sygeplejersker, 6 sekretærer, 4 socialrådgivere, 1 fysioterapeut, 2 psykologer og 1 AC-medarbejder.

Stillingen er på 37 timer/uge, og er ikke forbundet med vagtforpligtelse.

 

Om stillingen

Det forventes, at speciallægen:

 •  Forestår behandling af henviste patienter med funktionelle lidelser og i en vis grad patienter med kroniske smerter.
 •  Aktivt medvirker til at vedligeholde Center for funktionelle lidelsers vidensniveau og høje effektivitet, så Center for funktionelle lidelser kan tilbyde patienter i Region Syddanmark med funktionelle lidelser en tidssvarende behandling af høj kvalitet.
 •  Påtager sig lægeligt ansvar i det tværfaglige behandlerteam.
 •  Bidrager til udvikling af fagområdet, bl.a. gennem undervisning og uddannelse af Center for funktionelle lidelsers personale og eksternt.
 •  Deltager i behandling af patienter med kroniske smerter således, at kompetence og viden kommer de enkelte patienter til gode, uanset om patienten er henvist til Smertecenter Syd eller Center for funktionelle lidelser.
 •  Medvirker i udvikling af samarbejde med primærsektoren, sociale myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere, et samarbejde som også vil omfatte informations- og uddannelsesvirksomhed.

Der vil være gode muligheder for at deltage i forsknings- og kvalitetssikringsaktiviteter.

 

Kvalifikationer

Ansøger skal:

 • Være relevant speciallæge.
 • Have interesse for og gerne erfaring med funktionelle lidelser.
 • Være målbevidst, beslutsom og udviklingsorienteret.
 • Have overblik og have gode samarbejdsevner.

Den faglige bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 lægeroller:

 • Medicinsk ekspert
 • Kommunikator
 • Samarbejder
 • Organisator/Leder/Administrator
 • Sundhedsfremmer
 • Akademiker
 • Professionel

Ansøgerne bedes derfor i deres ansøgning forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller. Se desuden funktion beskrivelse.

 

Arbejdssted

Center for funktionelle lidelser, Odense Universitetshospital.

Heden 7-9, Indgang 200, 5000 Odense C.

 

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og relevant lægeforening. Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i Regionen.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos

Specialeansvarlig overlæge Gitte Handberg, telefon 6541 3869

 

Samtaler forventes at blive afholdt onsdag den 26. juni.