Overlæge til Anæstesi D, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital (OUH) Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense

Ansøgningsfrist: 31/01/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Synes du livets begyndelse er spændende… så er du måske vores nye overlæge og evt. funktionsleder.

Vi søger ny energisk anæstesiologisk overlæge til vores afsnit for anæstesi til obstetrik og gynækologi.
Drømmer du om at arbejde med obstetrisk anæstesi på et højt niveau?
Har du mod på at indgå i et dynamisk og ambitiøst team, der arbejder tæt sammen med onkogynækologer om kompliceret behandling af cancer?
Har du erfaring med anæstesi til gynækologiske operationer?

Så kunne du sagtens være den kollega vi søger til anæstesiafsnit D, OUH.

Til stillingen vil der desuden kunne knyttes en eksplicit ledelsesfunktion som afsnittets lægelige funktionsleder.

Om stillingen 
Området har aktuelt en normering på 2 overlæger og 1-2 afdelingslæger.
Anæstesi D giver anæstesiologiske ydelser til fødsler, øvrige obstetriske indgreb, onko-, uro- og almen gynækologiske operationer og indgreb.

Opgaven indbefatter blandt andet:

  • At styrke samarbejdsmæssige relationer
  • At sikre meningsfuld dialog
  • At omsætte faglige kvalifikationer til kompetent adfærd
  • At iværksætte hensigtsmæssige og nødvendige aktiviteter
  • At forandre sig i forhold til nye krav
  • At sikre kontinuerlig udvikling

Ledelsesmæssigt refererer stillingen til afdelingsledelsen, afdeling V
Afsnittet vægter undervisnings- og uddannelsesfunktionen højt.

Vagten afholdes på KLAN som vagt på tjenestestedet.  Den dækker det kliniske anæstesiområde. Intensivafsnittene samt neuro- og thoraxanæstesi har egne vagthold.

Kvalifikationer 
Stillingen ønskes besat med speciallæge i anæstesiologi med dokumenteret interesse for anæstesi til obstetrik og gynækologi.
Erhvervet eller igangværende SSAI-uddannelse i obstetrisk anæstesi eller tilsvarende vægtes højt.
Undervisnings- og vejledererfaring ønskes.

Om Anæstesiafsnit D
Vi opfatter høj social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde) som en vigtig ressource for en organisation, og arbejder til stadighed på at fastholde denne egenskab. I øvrigt vil processen med at implementere Medarbejderskabet være noget, der har høj prioritet. 

Arbejdssted 
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. 
For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit inden for klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området. 
Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med mere end 140 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt klassificerede reservelægestillinger som undervisningsstillinger i specialet. 

Funktions- og stillingsbeskrivelse vedlagt her.

Faglig bedømmelse
Den faglige bedømmelse af ansøger vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 lægeroller. Ansøger skal udfylde vedlagte skema til brug i det faglige bedømmelsesudvalg. Skemaet sendes sammen med ansøgningen.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte 

Ledende overlæge, Bjørn Mygil 
Tlf. 6541 3626 eller mobil 2964 7603

Løn- og ansættelsesforhold 
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.
Ansøgning stiles til ledende overlæge Bjørn Mygil

Samtaler forventes afholdt mandag den 22. marts.