Overlæge til Akutområdet Overlæge søges til akutområdet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

Dette job er udløbet

Vi søger en overlæge med speciale i anæstesiologi/intensiv terapi til vores nye Akutområde ved Dronning Ingrids Hospital (DIH) i Nuuk med tiltrædelse pr. 1. september 2017 eller efter aftale.

Vi tilbyder et spændende, fagligt udfordrende og meget varieret arbejde både i Nuuk og i hele Grønland.

Akutområdet omfatter anæstesi og intensiv terapi på DIH, akutte evakueringer fra kystbyerne i hele Grønland til Nuuk /Danmark /Island. Desuden foretager afdelingen anæstesiservice ved operative specialistrejser til byerne udenfor Nuuk. Der er derfor rig mulighed for at få kendskab til alle sygehuse og sundhedscentre i Grønland. Herudover hører operationsgang, sterilcentral og Dagkirurgisk Afsnit under Akutområdets ansvarsområde.

Området beskæftiger 4 overlæger, 14 anæstesisygeplejersker, 24 intensivsygeplejersker og 12 operationssygeplejersker.

Intensiv afdelingen modtager akutte patienter fra alle specialer, incl. neonatalogi.
PÅ operationsgangen modtages patienter til parenkym-, orthopæd-, øre-næse-hals- og gynækologisk/obstetrisk og ophtalmologisk kirurgi samt al akut kirurgi.

Operation-, Intensiv-, anæstesi- og opvågningsafdelingen er helt nyindrettet og taget i brug ultimo 2012 som en del af et nyt Akutcenter, som indeholder: 1) operationsgang med 5 helt moderne stuer med nyeste anæstesi udstyr, 2) opvågningsstue med 9 pladser, 3) Intensiv afdeling med 5 voksenpladser (heraf en isolationsstue) og 3 neonatalpladser, ligeledes med nyeste apparatur, 4) Dagkirurgisk Afsnit og 5) skadestue med 3 behandlingslejer. Skadestue hører ikke under Akutområdets ansvar.

Der udføres 3.250 anæstesier årligt, heraf ca 500 på specialist kystrejser. Der er specialist kystrejser cirka 30 uger om året af en til maximalt to ugers varighed. Herudover foretager vi omkring 80 anæstesilæge og sygeplejerske bemandede evakueringer fra hele Grønland. På Intensiv Afdelingen modtages årligt 600 akutte patienter, heraf cirka 50 neonatale børn.

DIH er landssygehus for Grønland og er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere.

Nuuk er Grønlands hovedstad og en by i kraftig udvikling. Der er gode muligheder for fritidsaktiviteter som skisport, vandreture, jagt og fiskeri, men også alle de bekvemmeligheder, som vi forbinder med et moderne liv: restauranter, kulturhus, biograf, forretninger m.v.

Vi søger en speciallæge i anæstesiologi med dansk speciallæge autorisation med minimum 2 års erfaring på selvstændigt bagvagts niveau og som ønsker at arbejde i et anderledes Sundhedsvæsen med mange faglige og spændende udfordringer.

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at der skal søges arbejdes-og opholds tilladelse. Ansøgning kan ske på deres hjemmeside

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til – og fratrædelsesrejse.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende. Find din overenskomst her.

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem.
Relevante bilag kan hentes direkte herfra

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved konstitueret ledende overlæge Jens Pedersen, tlf.: +299 585438, e-mail: JENS@PEQQIK.GL  eller oversygeplejerske Jens Jørgen Lemvig, tlf. : +299 344407, e-mail: JEJL@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på telefon +299 344385 eller e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

Ansøgningsfrist: 1. juni 2017