Overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens Overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens

Dette job er udløbet
Overlæge med erfaring i modtagelse af akutte patienter 

Vi tilbyder per 1. september 2019 en stilling som overlæge i Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens. Andet starttidspunkt kan aftales.

Vi søger speciallæge med interesse for det akutte område fra relevant speciale og meget gerne med ambitioner om eget ledelsesområde.

Afdelingen har årligt ca. 33.000 kontakter med en stigende tendens. Afdelingen er i stadig udvikling med ambition om dagligdagen fagligt afspejler det nationale curriculum for akut medicin i videst muligt omfang. Du vil således skulle se akutte patienter der traditionelt hører under specialerne intern medicin, ortopædkirurgi og abdominalkirurgi plus alle de patienter der dukker op fra gaden med alle tænkelige tilstande. På sigt inkluderes dele af den akutte psykiatri i afdelingen.

Vi tilbyder en stilling i et dedikeret tværfagligt kollegium. Speciallægerne er alle ansat inden for de seneste 4 år og udvikler sig sammen. Alle øver sig i opgaven med at modtage akutte patienter, styre en travl modtagelse på det taktiske niveau og levere supervision af unge læger i den absolutte nationale topklasse. Vores speciallæger beskriver sig selv som lige dele læger – ledere og lærere.

Ledelsen i afdelingen tror på tillid frem for kontrol, og på at trivsel er en af de vigtigste faktorer for patientsikkerhed. Vi tror på at klinikerne skal føde nødvendige forandringer og at ledelse primært skal være understøttende og rammesættende for dedikerede medarbejdere. Det skal være udviklende og sjovt at gå på arbejde.

Hospitalsenheden Horsens har en strategi, der sætter fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft.

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge fra et relevant speciale
 • Evner nærværende og empatisk kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
 • Er robust og vil bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø i et travlt Akuthospital
 • Påtager dig relevante ledelsesopgaver
 • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning

Du kan forvente at få et job med:

 • Stor indflydelse på afdelingens udvikling
 • Faglig og personlig udvikling
 • Glade og positive kollegaer
 • En organisation i bevægelse
 • En nærværende og lydhør ledelse

Se hele stillings- og funktionsbeskrivelsen her.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ulf Hørlyk 24751158 eller ulfhoerl@rm.dk

Ansøgningen
Ansøgning skal struktureres omkring speciallægens 7 roller.  Ansøgning fremsendes elektronisk vedlagt relevante bilag, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på skema, som er en del af ansøgningsproceduren.
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest, samt faglig godkendelse af evalueringsudvalg

Ansøgningsfristen er den 4. juli 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 13. august 2019.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Det fremgår af Danske Regioners fælles regionale vejledning for ansættelser i speciallægestillinger, at udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale/fagområde i minimum fem år efter opnåelse af speciallægeanerkendelse.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale