Overlæge søges til Psykiatrisk Afdeling Odense – Universitetsfunktion Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: 18/08/2021 Psykiatrisk Afdeling

Til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale 

Er du vores nye kollega?
Har du lyst til at være med til at udvikle afsnittet for de særlige pladser i Odense og dermed være med til at sætte præg på en ny opstart for afsnittet.
 

De særlige pladser er for ½ år siden flyttet fra Vejle til Odense og dermed er afdelingen del af Psykiatrisk Afdeling i Odense. Afsnittet har det sidste halve år været i gang med en ny start hvor der er bygget videre på de erfaringer afsnittet har gjort i Vejle og erfaringer fra andre afsnit med samme målgruppe. Der pågår fortsat et udviklingsarbejde i forhold til etablering af afsnittet. Derudover arbejdes nu med ommærkning af op til 25% af sengene, således at disse senge bruges til ptt, som ikke er visiteret via Visitationsforum og som oftest ikke vil opfylde farlighedskriteriet.

Patienterne i de særlige pladser er indlagt ½-1 år eller længere og der er tale om patienter, som i forvejen er kendt i det psykiatriske behandlingssystem da der er tale om sværere psykiatrisk lidelse ofte sammen med misbrug og eller udadreagerende adfærd.

Afsnittet består af 13 senge og du vil sammen med funktionslederen skulle udvikle behandlingstilbuddet og sikre et godt arbejdsmiljø på afsnittet.
Personalet er tværfagligt og der er foruden dig og funktionslederen ansat specialpsykolog, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, ergo- og fysioterapeuter samt socialrådgiver.

Psykiatrisk Afdeling Odense
Psykiatrisk Afdeling Odense har 111 senge fordelt på 3 integrerede afsnit, et lukket afsnit og 3 specialiserede åbne afsnit og afsnit for de særlige pladser. Der er i afdelingen lokalpsykiatriske teams, som er specialiserede.
Afdelingen har universitetsfunktion og har en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet, som alle forventes at deltage i.

Afdelingen har rygepolitik som ikke tillader rygning i arbejdstiden.

Vi tilbyder:

  • Du ansættes i et afsnit som fortsat er under udvikling efter flytning.
  • Du vil få mulighed for ledelsesudvikling, evt sammen med funktionslederen
  • En stor ledelsesgruppe som du bliver en del af.
  • Du får mulighed for at deltage i relevante kurser.
  • Du får mulighed for at være med til at flytte ud i nyt byggeri sammen med OUH

Vi søger:

  • Du er speciallæge i psykiatri
  • Du har interesse for og gerne erfaring indenfor rehabilitering
  • Du har interesse for behandling af ptt med sværere psykiatriske lidelser og samtidig misbrug
  • Du har gode samarbejdsevner og erfaring i at arbejde i teams med tværfaglig personalesammensætning.
  • Du har lyst til at være en aktiv del af en organisation i forandring og udvikling.

Stillingen er vagtfri.

Krav til ansøgning: 

Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005: 

Ansøgningen bedes opstillet herefter: 

Den medicinske ekspert 

• Kommunikator 

• Samarbejder 

• Leder/administrator 

• Sundhedsfremmer 

• Akademiker 

• Professionel 
 

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS.

Yderligere information:
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Sonja Rasmussen tlf.: 29649759.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 18. august 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 26. august 2021.