Overlæge på røntgenafdelingen på fremtidens hospital, Gødstrup Er du speciallæge i radiologi? Er udvikling af nye og bedre muligheder for diagnosticering et dedikeret mål for dig? Så er dette måske noget for dig.

Dette job er udløbet

På hospitalsenheden Vest er en stilling som overlæge i diagnostisk radiologi ved Røntgenafdelingen, Regionshospitalet Herning ledig til besættelse snarest muligt.

Vi søger en ny kollega, som har lyst til at have sin daglige gang i en stor og spændende røntgenafdeling, i første omgang på Regionshospitalet Herning. Allerede om et år begynder vi at flytte til det nye sygehus i Gødstrup. Her er en enestående mulighed for at være med til at forme og præge en helt ny hverdag i en ny samlet afdeling.

Vi kan tilbyde dig

  • En afdeling med fagligt engagerede kolleger
  • En kultur med åben og ligeværdig dialog
  • En rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til humor
  • Mulighed for fordybelse i specifikke områder

Vi forventer, at du

  • Er en fagligt velfunderet all-round speciallæge i diagnostisk radiologi
  • Er engageret og visionær
  • Tager ansvar og ”løfter i flok”
  • Prioriterer uddannelse højt
  • Har fokus på samarbejde og kommunikation.

Om Røntgenafdelingen
Vi er en afdeling, som tør gå nye veje, og som hele tiden arbejder på at styrke vores kvalitet. Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi trives bedst med en uformel tone, og et godt humør. Arbejdsdagen er præget af mange forskelligartede opgaver i et godt tværfagligt miljø.

I Herning er der store specialeområder, hvor bl.a. onkologien, abdominalkirurgien, Akut afdelingen og Børneafdelingen fylder en stor del af vores hverdag inklusive interventionelle opgaver som drænanlæggelser og biopsier m.m, som vi forventer, du bliver en del af.

Røntgenafdelingen i Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing og Tarm fungerer som én afdeling med fælles afdelingsledelse. Røntgenafdelingen i Herning er en højteknologisk afdeling, som råder over modaliteterne DR knoglerum, 3 CT rum, 2 MR rum, 2 ultralyds rum og et gennemlysningsrum.
I Herning foretager vi årligt ca. 100.000 undersøgelser.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Afdelingen deltager i undervisning af yngre læger i speciallægeuddannelsen samt i uddannelsen af radiografer og sekretærer.

Stillingen vil indebære at du deltager i vagtordningen.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.
 
Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Jens Jørgen Jensen på mobil 2049 9213  eller på e-mail: jens.jensen@vest.rm.dk

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet (online på www.vest.rm.dk) ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 22. juli 2019.