Overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus. Ortopæd- og kæbekirurgisk afdeling

Ansøgningsfrist: 01/11/2019 Sydvestjysk Sygehus

Ortopædkirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus søger en overlæge pr. 1. december 2019 eller efter aftale.

Funktionsområdet er indenfor artroskopisk knækirurgi.

Vi søger:

En overlæge med bred ortopædkirurgisk uddannelse og subspecialiseret indenfor artroskopisk knækirurgi.

Vagtforhold efter nærmere aftale. Det forventes, at du deltager på normal vis i bagvagtsfunktionen i afdelingen, men med hovedbeskæftigelse indenfor artroskopisk knæ- kirurgi.

Vi forventer, at du kan deltage i og tage ansvar for:

  • Ortopædkirurgisk stuegang, ambulatoriefunktion, behandlingsindikationer og behandlinger indenfor artroskopisk knækirurgi
  • At du selvstændigt kan foretage almen artroskopi, meniskbehandling samt ligamentrekonstruktion
  • At du har erfaring med traumatologien indenfor subspecialet. At kunne varetage behandlingen af de mest almindelige frakturer, der måtte forekomme i en vagt
  • Læge- og studenterundervisning på forskellige niveauer samt undervisning af andre personalegrupper
  • Afdelingens almindelige kliniske arbejde, uddannelse og udviklingsopgaver med fokus på kvalitetssikring og udvikling indenfor artroskopisk knækirurgi
  • At kunne indgå i et tværfagligt arbejde med henblik på diagnosticering samt behandling af idrætsskader

Vi tilbyder:

  • At du får mulighed for at indgå i afdelingens knæsektor
  • Mulighed for din fortsatte udvikling og mulighed for at præge sektorens retning•Indgå i afdelingsudvikling, herunder arbejdet hen imod lægekandidatstudiet

Lidt om afdelingen:
Afdelingen er en bred baseret specialafdeling med stor traumatologisk funktion. Derudover er der funktion indenfor revisionskirurgi af knæ- og hoftealloplastikker, skulder-/albuekirurgi på regionsfunktion, håndkirurgi, fod-/ankelkirurgi, artroskopisk kirurgi og infektions- og amputationskirurgi.

Knæsektoren er baseret primært i Grindsted, men med planlagte ambulatorier og dagkirurgiske funktioner i Esbjerg.

Afdelingen er normeret med en ledende overlæge, 10 overlæger, 8 afdelingslæger,

2 1. reservelæger og 6-9 reservelæger.

Vagt i Esbjerg.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved ledende overlæge Lars Hansen på telefon 79 18 21 11

Ansøgning sker elektronisk.

Motiveret ansøgning, der forholder sig til de syv kompetenceområder og i videst mulig omfang dokumenterede kvalifikationer indenfor disse sendes elektronisk.

Bedømmelse af ansøgere til stillingen finder sted i overensstemmelse med Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Syddanmark. Vedhæftet skema.

Ansøgningsfrist 1.november 2019

Samtaler vil foregå i ugerne efter.