Overlæge på fuld tid, Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling. Vi er i gang med at skabe et fuldt udbygget Universitetshospital. Vil du med på holdet?

Dette job er udløbet

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her

Sygehusledelsen ønsker at styrke sundhedsforskningen for at frembringe væsentlig ny viden til gavn for patienterne og til styrkelse af medarbejdernes faglige kompetencer. Det forventes at ansøgere vil deltage aktivt i udviklingen af sygehusenes forskningsmiljøer.

Vi har brug for medarbejdere der har fokus på kvalitetsudvikling i klinisk praksis, med afsæt i patientens behov og oplevelser.

Ved Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, er en stilling som overlæge ledige fra 01.08.18 eller efter aftale.

Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling

Afdelingen er den eneste i Region Sjælland inden for specialerne oto-rhino-laryngologi og tand-mund- og kæbekirurgi. Der kan derfor blive tale om udefunktion på nogle af de andre sygehuse i Regionen.

Afdelingen indeholder

 • Et operationsafsnit med fem ØNH operationsstuer
 • Et sengeafsnit med 27 sengepladser, hvoraf de otte er til dagskirurgiske patienter
 • En TMK operationstue på central operationsgang
 • Et ØNH ambulatorium med 17 undersøgelsesstuer
 • Et TMK ambulatorium med to undersøgelsesstuer
 • Audiologisk afsnit fordelt i Slagelse, Køge og Nykøbing F.
 • Et TMK ambulatorium i Næstved
 • Et lille ØNH ambulatorium i Nykøbing F.
 • En klinisk forskningsenhed

Afdelingen deltager i studenterundervisningen ved Københavns Universitet.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i oto-, rhino-, laryngologi med hovedinteresse og ekspertise i såvel hoved-halskirurgi som næse-bihulekirurgi.

Der kan aftales administrative opgaver efter kompetencer og interesser.

Opmærksomheden henledes på, at betingelsen for at blive ansat som overlæge forudsætter, at ansøger har været ansat som afdelingslæge i specialet i minimum 5 år efter opnået speciallægeanerkendelse. Ligeledes oplyses det, at der i samtaleudvalget kan deltage patient/pårørende repræsentanter.

Dine opgaver bliver

 • Sammen med de øvrige speciallæger i hoved-halssøjlen, at videreudvikle afdelingens benigne halskirurgi
 • Sammen med de øvrige speciallæger i næse-bihulesøjlen, at videreudvikle afdelingens næse- og bihulekirurgi
 • At arbejde bredt med afdelingens øvrige diagnostiske og behandlingsmæssige funktioner
 • At deltage aktivt i afdelingens forskningsprojekter hvor det er relevant
 • At tage medansvar for afdelingens drift og videre udvikling
 • Du indgår i afdelingens bag-bagvagtslag (tilkaldevagt fra bolig)
 • At påtage dig afgrænsede administrative opgaver efter nærmere aftale og afdelingens behov

Vi ser gerne, at du

 • Har et bredt erfaringsgrundlag indenfor diagnostik og kirurgisk behandling af øre-, næse- og halskirurgiske lidelser
 • Har gode samarbejdsevner og udviser initiativ
 • Har interesse og erfaring indenfor tværfagligt samarbejde, forskning og udvikling
 • Har deltaget i, eller selvstændigt udført, forskning
 • Vil og kan medvirke til at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle afdelingens funktioner
 • Har bred erfaring vedrørende akut kirurgisk aktivitet inden for specialet
 • Vil arbejde målrettet for en ressourcebevidst og rationel holdning til arbejdsopgaver
 • I din ansøgning kan gøre rede for dine kompetencer inden for ovennævnte områder

Vi tilbyder

 • En selvstændig stilling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En afdeling med et godt fagligt og tværfagligt samarbejdsklima og et tværfagligt lederteam. Der er fokus på faglig udvikling og videns baseret praksis
 • En afdeling med fokus på kerneopgaven
 • En afdeling der prioriterer uddannelse og videreudvikling højt

Øvrige forhold

Ansøgningen bedes udfærdiget i henhold til de syv lægeroller. Det forventes at man deltager aktivt i uddannelsen af de uddannelsessøgende læger, og at man indgår i afdelingens forskningsmiljø ledet af vores professor.

Som overlæge indgår man i bag-bagvagten.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 14.05.18

Yderligere oplysninger

Det tilrådes at rekvirere stillings- og funktionsbeskrivelse hos ledende overlæge Søren Jelstrup, 47 32 96 01 soer@regionsjaelland.dk, hos hvem yderligere oplysninger om stillingerne også kan fås.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk

Med den udbygning af hospitalet, som er i gang, vil der blive tilført specialer og specialfunktioner, der bidrager til, at hospitalet omkring 2020/22 fremstår som et fuldt moderne universitetshospital. Afdelingerne kommer i høj grad til at blive involverede i opbygningen og indretningen i forbindelse med den massive udbygning. Antallet af sengepladser blive øget fra 300 til 900 senge, og der vil blive skabt omfattende kapacitet til ambulante aktiviteter, ligesom der indtænkes den mest moderne teknologi samt store arealer til bl.a. forskning. Læs mere om byggeprojektet

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Søren Mudie Jelstrup
Stilling: Ledende overlæge
Email: soer@regionsjaelland.dk
Telefon: 47329600
Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.