Overlæge, Øre-Næse-Hals kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest En stilling som uddannelsesansvarlig overlæge på Øre-Næse-Hals kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro ønskes besat pr. 01.04.19 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen tilknyttes det halskirurgiske team, og der forventes kompetencer indenfor halskirurgi incl. parotiskirurgi samt larynxkirurgi. Dokumenteret interesse for ledelse forudsættes, da der i stillingen forventes afsnitslederfunktion for sengeafdelingen samt delansvar som uddannelsesansvarlig overlæge.

Som afsnitsansvarlig overlæge, vil du i samarbejde med afdelingssygeplejersken få ansvar for den daglige drift og udvikling i sengeafdelingen og referere til den ledende overlæge.
I afdelingen vil den uddannelsesansvarlige overlæge funktion indtil videre være delt mellem to overlæger, og det forventes at du som UAO sikrer og understøtter uddannelsen af de yngre læger.

Øre-, næse-, halskirurgisk afdeling, regionshospitalet Holstebro er en af to øre-, næse-, halsafdelinger i Region Midtjylland, og har således et optageområde på knap 550.000 indbyggere.

Afdelingen har eget sengeafsnit med 11 stationære og 9 dagkirurgiske sengepladser. Der er ligeledes 4 operationsstuer tilknyttet med ca. 4000 operationer pr. år. Derudover er der en ambulant funktion med knap 13.000 patienter pr. år.

Der er i øjeblikket ansat 7 overlæger, 5 afdelingslæger samt 10 uddannelsessøgende læger.

Afdelingen varetager cancerudredning og halskirurgi på benigne diagnoser, herunder thyroideakirurgi. Derudover spytkirtelkirurgi incl. sialoendoskopi. Ørekirurgisk varetales også al benign kirurgi incl. stapeskirurgi, og al benign næsekirurgi incl. FESS og ballon-sinuplastik og endoskopisk tårevejskirurgi.

I audiologisk regi er der både i Holstebro samt i Viborg tilknyttet en høreklinik med ca. 5500 patienter pr år. På høreklinikken på Regionshospitalet Viborg er der ansat en speciallæge samt en uddannelsessøgende læge.

Vagt
I stillingen indgår rådighedsvagter fra bolig med 30 minutters tilkald. Vagten er 10-skiftet.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Anne Louise Christensen; anebch@rm.dk; tlf: 29932046

Ansøgningsfrist onsdag den 13. februar 2019

Stillings- og funktionsbeskrivelse