Overlæge til Nuklearmedicinsk Afdeling, Regionshospitalet Herning En stilling som overlæge (alternativt afdelingslæge afhængigt af kvalifikationer) på Nuklearmedicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning er ledig til besættelse pr. 1. juni 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder

Vi tilbyder ansættelse på en stor regional nuklearmedicinsk afdeling, som betjener hospitalerne og de praktiserende læger i den vestlige del af Region Midtjylland. Afdelingen beskæftiger sig med et bredt udvalg af klassiske kliniske fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelsesmetoder, ultralydsundersøgelse og biopsi af glandula thyreoidea samt med PET/CT diagnostik ifm. kræftsygdomme (FDG, NaF og Ga-PSMA), inflammationssygdomme (FDG) og iskæmisk hjertesygdom (Rubidium). Afdelingen er fuldt digitaliseret med eget digitalt booking- og journalsystem som endvidere er fuldt integreret med afdelingens medicotekniske udstyr, som bl.a. omfatter state-of-the-art gammakameraer, SPECT/CT skanner og 2 PET/CT skannere. Afdelingen er i en stadig udvikling ikke mindst pga. af nyetableret radiofarmaci til udvikling og produktion af nye PET-isotoper.

  • Du skal sammen med de øvrige speciallæger på afdelingen varetage de daglige undersøgelser.
  • Afhængigt af din erfaring og interesse, vil du få specifikt ansvar for eksisterende og kommende undersøgelsestyper i afdelingen.
  • Du vil få et godt arbejdsmiljø i en afdeling med mange personalegrupper, heriblandt en godt sammentømret lægegruppe bestående af 6 speciallæger, 2 HU-læger og 1 I-læge.
  • Vi har fokus på optimale patient-flow, herunder dialog (konferencer) med de kliniske afdelinger, forskning og udvikling, som er nødvendig for at kunne yde den bedste diagnostik.

Vi forventer, at du

  • er en bredt uddannet speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin.
  • har erfaring med PET/CT undersøgelser
  • er aktiv i afdelingens udviklings- og forskningsarbejde.
  • er med til at sikre den præ- og postgraduate undervisning på højt niveau.
  • er med til at sikre høj kvalitet i patientforløbene i samarbejde med de øvrige personalegrupper.
  • har gode kvalifikationer indenfor kommunikation og evne til at samarbejde tværfagligt og med samarbejdende afdelinger.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er vagtfri.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer” jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglige bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger” og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor disse områder.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og FAS.

Flere oplysninger

Spørgsmål vedrørende stillingens faglige indhold kan rettes til ledende overlæge Jesper Mortensen, tlf. 7843 7345

Ansøgningsfrist

Du kan søge jobbet online på www.vest.rm.dk ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest onsdag den 28. marts 2018.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt mandag d. 3/4 2018.

Praktiske oplysninger

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Stillingsbeskrivelse som afdelingslæge
Stillingsbeskrivelse som overlæge