Overlæge med uddannelsesansvar ved Klinisk Patologi, Vejle Sygehus – Sygehus Lillebælt Klinisk Patologi, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 28/09/2020 Sygehus Lillebælt

I vores velfungerende afdeling er stilling som overlæge ledig til besættelse pr. 1.12.2020 eller efter aftale. Til stillingen er indtil videre knyttet opgaven som uddannelsesansvarlig overlæge. 

Vi kan tilbyde ansættelse med spændende udfordringer i en fleksibel og ambitiøs afdeling med uhøjtidelig atmosfære, hvor højeste faglighed og effektive arbejdsgange går hånd i hånd. Vi vægter uddannelse højt og har et godt uddannelsesmiljø.
 
Vejle Sygehus er udpeget til specialsygehus med funktion inden for kræftbehandling, hvor patologien har en særdeles vigtig og central funktion.  Vores tilgang er at udarbejde integrerede og samlede patologisvar, hvor resultater fra såvel morfologi, immunhistokemiske undersøgelser som molekylære analyser med mere indgår – og hvor patologisvaret indgår i drøftelser med de kliniske samarbejdspartnere, så vores patienter til enhver tid kan få den bedste behandling.

Afdelingen er normeret med 13 speciallæger, heraf en ledende overlæge. Vi har 6 yngre læger tilknyttet i uddannelsesstillinger. Vores diagnostiske funktioner udføres i subspecialiserede teams: mamma, urologi, hud, gynækologi inklusiv cervixcytologi, gastroenterologi, øre-næse-hals, og lunge. 

Vi har særdeles velfungerende laboratorier med dygtige og dedikerede bioanalytikere og med alt i moderne udstyr, og hvor der er et hurtigt og effektivt præparatflow, hvor samtlige paraffinblokke skæres samme dag, som de fremstilles. Afdelingen har overtaget screeningsundersøgelsen for livmoderhalskræft fra Fyn og er en af landets største afdelinger inden for denne funktion, der også inkluderer forskellige udviklingsprojekter.

I tæt samarbejde med vores 3 molekylærbiologer anvender vi mange forskellige molekylære teknikker, hvor vi udfører en lang række analyser (mutationsanalyser, translokationsanalyser, PAM50, HPV-undersøgelser etc.). 
Vi har stort fokus på udviklingen inden for digital patologi og anvender billedanalyser rutinemæssigt. Vi arbejder sammen med de øvrige patologiafdelinger i Region Syddanmark frem mod en digitalisering af den histologiske patologi med opstart primo 2021.  

På Klinisk Patologi er forskning og udvikling en integreret del af det daglige klinisk-diagnostiske arbejde, og afdelingen har understøttet disse funktioner via samarbejde med Syddansk Universitet og har pt. 3 kliniske lektorater og medansættelse af forsknings-bioanalytikere. Vi ønsker gerne udviklingsorienterede og forskningsaktive medarbejdere. 

Stillingen ønskes besat med en velkvalificeret speciallæge i patologisk anatomi og cytologi, der har de rette personlige egenskaber og evner til at indgå i afdelingens drift og udvikling. Gode samarbejdsevner vægtes højt. Ansøgeren forventes at varetage funktion primært inden for urologisk og gastrointestinal patologi. Til stillingen er indtil videre knyttet opgaven som uddannelsesansvarlig overlæge, hvorfor interesse og gerne erfaring med uddannelsesopgaver er vigtigt.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst. Du bedes sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug for den lægefaglige bedømmelse af overlæger i Region Syddanmark.  Du finder skemaet her http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726

Ansøgningsfrist er mandag den 28. september 2020. 

Har stillingen din interesse, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Marianne Waldstrøm på telefon 7940 6568, mobilnr. 2257 1840 eller mail marianne.waldstroem@rsyd.dk