Overlæge med speciale i onkologi

Dette job er udløbet

Overlæge med speciale i onkologi

En stilling som overlæge med speciale i onkologi ønskes besat 1. september 2019 eller efter aftale.
Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optagelsesområde på omkring 50.000 mennesker. Landssygehuset har 160 senge, fordelt på medicin inklusiv pædiatri, kirurgi og psykiatri.

Det Medicinske Center er aktuelt opdelt i 4 sengeafsnit, med ialt 46 senge.

  • Hjerte- og lungeafsnit
  • Neurologi
  • Intern medicin: Gastroenterologi, nefrologi, infektionsmedicin, hæmatologi, reumatologi, endokrinologi, palliation, onkologi
  • Pædiatri

Derudover findes der ambulatorier, fysioterapi, ergoterapi og sekretariat. De ansatte er fordelt på ca. 150 årsværk.

Medicinsk Centerledelse består af ledende overlæge og ledende sygeplejerske, som har det overordnede ansvar for centrets samlede drift. Onkologisk overlæge er ansvarlig for indlagte og ambulante patienter, nye henvisninger, samarbejde med andre sygehuse på Færøerne og i udlandet, primært Danmark. Det er overlægens ansvar at vedligeholde sin specialviden inden for specialet onkologi.

Specialet onkologi
 er administrativt en del af Medicinsk center, men ansvaret for den daglige drift er i vid udstrækning uddelegeret til overlægen i onkologi. Arbejdet er tilrettelagt som dagtjeneste og uden vagtfunktion.

Landssygehuset har aktuelt en konsulentaftale med onkologisk afdeling på Rigshospitalet, som sikrer ugentligt fremmøde af speciallæge i onkologi. Denne speciallæge er tilknyttet onkologisk ambulatorium.

Den nyansatte speciallæge i onkologi kommer sammen med centerledelse at arbejde med den fremtidige organisering af det onkologiske område.

Centerledelsen ser positivt på forskningsaktivitet. Der vil i et vist omfang kunne afsættes tid til dette. Den nuværende færøske overenskomst sikrer overlæger ret til betalt deltagelse i 4 årlige relevante kurser eller kongresser. Herudover vil man tilstræbe mulighed for lønnet klinisk ophold på relevante højt specialiserede afdelinger.

Sekretariat
 er tilknyttet Medicinsk center.

Det færøske sundhedssystem bruger elektronisk patientjournal, Cosmic, som nyansatte læger undervises i. Overlægerne har VPN-hjemmeadgang til elektronisk patientjournal.

Stillingen ønskes besat
med en speciallæge i onkologi.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved at kontakte Centerledelsen,

Rudi Kollslíð, ledende overlæge     Gunnvá Guttesen, ledende sygeplejerske
tlf. +298304500, lokal 6136               tlf. +298304500, lokal 6102
e-mail: lsrudko@ls.fo                         e-mail: gunnva.guttesen@ls.fo

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem FAS og Fíggjarmálaráðið.

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Søg stillingen her