Overlæge med speciale i Gynækologi og obstetrik til Landssygehuset

Dette job er udløbet

Overlæge med speciale i Gynækologi og obstetrik til Landssygehuset

En stilling som overlæge ved Kirurgisk Center på Landssygehuset på Færøerne er ledige til besættelse til 1. august eller efter aftale.

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optageområde på ca. 50.000 mennesker. Vi har ca. 120 senge fordelt på psykiatri, medicin, kirurgi, herunder gynækologi og obstetrik.På fødeafdelingen har vi ca. 650 fødsler årligt.

Vores mission er at yde sundhedstjenester på et højt fagligt niveau, mens vi udvikler og uddanner vores medarbejdere og understøtter forskning. Vores vision er, at patienten er i centrum, at medarbejderne er stolte af at arbejde her og at samfundet kan mærke indsatsen af vores arbejde.

Der er omkring 190 ansatte på Kirurgisk center, fordelt på ca. 130 årsværk. Centerledelsen består af ledende overlæge, ledende sygeplejerske og ledende jordemoder.

Kirurgisk Center er under stor udvikling i øjeblikket. Vi er blandt andet i gang med at hjemtage flere patientbehandlinger fra Danmark til Færøerne og arbejder med at forbedre flere patientforløb. Det har stor betydning, at du har lyst og evner til at medvirke til den fortsatte udvikling af centret, at styrke dine ledelsesmæssige kompetencer i forhold til den daglige drift og i forhold til planlægning og implementering af nye tiltag. Desuden er det vigtigt, at du har lyst og evner til at samarbejde i et team, hvor loyalitet og åbenhed danner grundlag for beslutninger og handlinger.

Kirurgisk centerledelse har det overordnede ansvar for centrets samlede drift, mens gynækologerne har ansvaret for ledelsen af den gynækologiske/obstetriske funktion, indlagte og ambulante patienter og nyhenvisninger i samarbejde med andre sygehuse på Færøerne og i udlandet. Der er omkring 1900 ambulante besøg årligt i gynækologisk ambulatorium.

Arbejdsopgaver

 • Medansvarlig for den daglige drift indenfor det gynækologiske/obstetriske område
 • Varetage alle kliniske gynækologiske og obstetriske funktioner på indlagte og ambulante patienter, herunder visitation
 • Bagvagtfunktion
 • Beskrive og evaluere mål for det gynækologiske/obstetriske speciale indenfor de økonomiske rammer
 • Implementere og evt. justere udarbejdede gynækologiske/obstetriske patientforløbs beskrivelser
 • Undervise andre på afdelingen, inkl. yngre læger i uddannelsesstillinger

Kvalifikationer

 • Speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Erfaring som speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Kan tænke kreativt og handle taktisk og langsigtet
 • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt
 • Gode IT kvalifikationer
 • Lyst og evner til at lede andre og at formidle viden til andre på afdelingen

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Serlæknafelagið

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til ledende overlæge, Eyðfinnur Olsen, tlf: +298 304500, lokal 5100.

Ansøgningsfristen er den 29 april 2019

Søg jobbet her

Hvis vedkommende som bliver sat i stillingen, har arbejdet uden for Færøerne de sidste 6 måneder, skal han have et negativ MRSA bevis, inden han starter.

Originale uddannelsesbeviser og anbefalinger skal medbringes ved en evt. samtale.

Læs mere om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo

www.euraxess.fo

www.visitfaroeislands.com