Overlæge med særlig interesse for postgraduat uddannelse søges til kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Afdeling for Kirurgi

Ansøgningsfrist: 21/08/2022 Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus søger pr. 1. oktober 2022, eller efter aftale en overlæge med funktionsansvar for den postgraduate uddannelse af yngre læger.

Den uddannelsesansvarlige overlæge vil få en væsentlig rolle i at skabe gode uddannelsesforløb for yngre læger under uddannelse i Kirurgisk Afdeling. Den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for den postgraduate undervisning. Derudover deltager vedkommende i relevante møder for uddannelsesansvarlige overlæger internt og eksternt, og repræsenterer afdelingen i det regionale – og lokale uddannelsesudvalg.

Generelt om afdelingen:
Kirurgisk afdeling er en bred afdeling med både mave- og tarmkirurgi samt plastik- og brystkirurgi under fælles ledelse. Desuden er der et tæt samarbejde med medicinsk mave-tarmafdeling og urologisk afdeling.

Afdelingen har 24 speciallæger og ca 25 yngre uddannelsessøgende læger samt et optageområde på ca. 250.000. Der er et højt aktivitetsniveau på ca. 20.000 ambulante besøg og 7000 indlæggelser pr. år.

Afdelingen er opbygget med funktionsansvarlige speciallæger inden for følgende områder:

Akut kirurgi, øvre kirurgi incl bariatri (Regionsfunktion), nedre kirurgi, hernie kirurgi, endoskopi og forskning

Kirurgisk afdeling er kendetegnet ved et tæt multidisciplinært samarbejde inden for afdelingens egne specialer samt afdelingens samarbejdspartner inden for radiologi, anæstesiologi, patologi og onkologi.

Der vil være hovedansættelsessted i Esbjerg og udefunktion i Grindsted.

Som uddannelsesansvarlig overlæge forventer vi, at du:

 • Speciallæge og overlægekvalificeret i kirurgi
 • Besidder bred klinisk erfaring
 • Har stor interesse for uddannelse og supervision af uddannelsessøgende læger (gerne dokumenteret via tidligere uddannelses relateret arbejde og/eller kursus aktivitet)
 • Tager ansvar for at sikre et godt læringsmiljø i afdelingen
 • Har fokus på at give de yngre læger veltilrettelagte uddannelsesforløb, der sikrer, at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes
 • Holder dig ajour med udviklingen i videreuddannelsen inden for det kirurgiske speciale  
 • Udarbejder vagtskema for for-og mellemvagter

Den uddannelsesansvarlige overlæge skal, udover at arbejde med uddannelsesrelaterede funktioner, også arbejde som kliniker med vagtfunktion.  Ønske om kirurgisk subspeciale tilknytning i øvrigt bedes fremgå at ansøgningen.

Vi kan tilbyde:

 • Bred uddannelse portefølje: KBU læger, introduktionslæger, HU- læger i specialerne; Kirurgi, gynækologi samt almen medicin og akut medicin
 • stor mulighed for at præge nye kommende kollegaer
 • et udfordrende og spændende speciallægejob
 • en velfungerende afdeling med engagerede medarbejdere og gode kollegaer
 • en afdeling og et sygehus, som fra efteråret 2022 varetager kandidatuddannelsen i medicin
 • et stærkt fagligt miljø med fokus på et balanceret forhold mellem privatliv, efteruddannelse og produktion

Løn- og ansættelsesforhold:
Overlægen ansættes med forpligtigelse til at deltage i vagt arbejde, enten i tilstedeværelses- vagt(bagvagt) eller vagt fra bolig (bagbagvagt), eller efter aftale mulig kombination af de 2 vagttyper.

Udfyld venligst vedhæftede skema til brug ved lægefaglig bedømmelse. 

Der indhentes børneattest forud for ansættelse.

Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christina Tinghus, Kirurgisk afdeling, på tlf.: 7918 5438 mail: christina.tinghus@rsyd.dk 

Ansøgningsfristen er den 21. august 2022. Samtaler afvikles 29. august om eftermiddagen

 

Vi glæder os til at høre fra dig.