Overlæge med ledelsesfunktion – Audiologisk Klinik Øre-, Næse- og Halskirurgi En stilling som overlæge med ledelsesfunktion er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Lidt om Audiologisk Klinik
Øre-, Næse- og Halskirurgi af et sengeafsnit (18 senge), en ambulant klinik og en Audiologisk Klinik. Den årlige aktivitet på afdelingen er ca. 36.000 ambulante besøg, heraf 16.400 i audiologisk regi.

På Audiologisk Klinik er der i alt ansat 42 medarbejdere, herunder en lægelig funktionsleder (overlæge, vakant), en klinikleder, 1 overlæge samt 2 afdelingslæger, 1,5 uddannelsesstilling på årsbasis, 11 audiologi assistenter samt 7 sekretærer og kontorassistenter. Det øvrige personale fordeler sig på flere stillings kategorier bl.a. magistre, teknikere, sygeplejerske og ingeniør.

På Audiologisk Klinik varetages audiologisk udredning og behandling af højtspecialiserede funktioner herunder børn og CI behandling. Klinikken varetager alle højtspecialiserede og regionale audiologiske behandlinger og varetager desuden otoneurologisk udredning og behandling for bl.a. svimmelhed. Klinikken varetager desuden behandling af patienter med kompliceret hørenedsættelse samt udredning og behandling af børn.

Afdelingens audiologiske klinik er beliggende på Peter Sabroes Gade, 8000 Aarhus C. Herudover har afdelingen lokale høreklinikker i Randers, Aarhus og Horsens, hvor der fortrinsvis foretages ukomplicerede høreapparatsbehandlinger.

Overlægen med ledelsesfunktion og kliniklederen refererer til afdelingsledelsen for Øre-, Næse- og Halskirurgi.

Dine ansvarsområder bliver bl.a.

 • at lede klinikken i samarbejde med kliniklederen, herunder sikre personaleudvikling og daglig drift
 • at tilrettelægge undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter inden for audiologi og otoneurologi
 • at deltage i det kliniske arbejde på afdelingen
 • at rekruttere og fastholde fagligt og personligt kompetente medarbejdere
 • at have ledelsesmæssig fokus på forbedringstiltag, patientinvolvering og kvalitetssikring
 • at udvikle personalet, så det er en velfungerende og fagligt dygtig gruppe
 • at deltage i tværgående samarbejder, regionalt og kommunalt

Vi søger en overlæge, som

 • er speciallæge i otorhinolaryngologi, med fagområde i audiologi
 • opfylder betingelserne for bedømmelse til en overlægestilling
 • har interesse for ledelse og gerne erfaring hermed
 • har gode samarbejdsevner
 • har en anerkendende og åben tilgang til samarbejdet i klinikken
 • er loyal, ansvarlig og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • har personlig gennemslagskraft og ikke er bange for at træffe beslutninger
 • har gode kommunikationsevner
 • har interesse for/erfaring med forskning

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. Stillingen er vagtfri.

Det er en forudsætning for ansættelse, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Læs mere om Stillings- og funktionsbeskrivelsen her.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karin Lambertsen 7845 4080 eller på karilamb@rm.dk.

Ansøgningsfrist er den 20. juli 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 35, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.