Overlæge med ledelsesansvar til retspsykiatrisk lukket afsnit SL9, Psykiatrisygehuset Slagelse Vi søger overlæge med afsnitsledelse for sengeafsnit til den Regionale Retspsykiatri i Slagelse, som skal forestå åbning af afsnit SL9.

Dette job er udløbet

Som ny overlæge i Afdeling for Retspsykiatri vil du, i afsnitsledelse med afdelingssygeplejerske, forme det nye afsnit og indgå med de andre afsnitsledelser i et tæt fagligt samarbejde.

Vi er aktuelt 6 overlæger/speciallæger i psykiatri og en afdelingslæge.

Afdeling for Retspsykiatri udgør en selvstændig afdeling under Psykiatrien Region Sjælland.

Afdeling for Retspsykiatri består aktuelt af tre lukkede retspsykiatriske afsnit: SL8 med 14 senge og SL10 og SL11 med hver 12 senge. Hertil kommer så SL9 med 12 senge.

De retspsykiatriske afsnit modtager behandlings- og anbringelsesdømte patienter. Desuden patienter i varetægtssurrogat eller personer, der skal have foretaget en mentalobservation.

Afdelingen har et Retspsykiatrisk Opsøgende Team med ca. 90 patienter i ambulant behandling.

Derudover er Sikringsafdelingen (landsafdeling) med tre afsnit á 10 senge ligeledes en del af retspsykiatrien i Region Sjælland.

Afdeling for Retspsykiatri er derved unik på landsplan ved både at have ambulant opsøgende retspsykiatri, lukkede retspsykiatriske afdelinger med medium sikkerhedsniveau, samt Sikringsafdelingen med højt sikkerhedsniveau. Over tid vil man opnå kompetence i at arbejde under de forskellige niveauer af sikkerhed.

Som ny overlæge i Afdeling for Retspsykiatri vil der være mulighed for at præge opbygning og udvikling af afsnit SL9. Man vil indgå i særlig forankret ledelsesgruppe med de øvrige afsnitsledelser og følge en mentaliseringsbaseret integreret uddannelse i løbet af efteråret og implementere dette i afsnittet efterfølgende.

Kvalifikationer
Erfaring fra almenpsykiatrien og også gerne fra det retspsykiatriske område er ønskeligt.
Ansøgere skal have interesse for og evne til at indgå i det tværfaglige samarbejde såvel internt som i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Løn og ansættelsesforhold: I henhold til gældende overenskomst. Yderst attraktiv lønpakke tilbydes.
Overlægerne indgår i beredskabsvagt primært mhp. telefonrådgivning af forvagten.

Der ydes støtte til at gennemføre ekspertuddannelse i retspsykiatri eller anden relevant efteruddannelse.

Referencer

Det indgår som en fast procedure i forbindelse med besættelse af stillinger inden for Psykiatrien Region Sjælland, at der indhentes referencer. Man bedes derfor oplyse referencer til hvem, der kan rettes henvendelse til efter aftale.

Yderligere oplysninger

I forbindelse med indstilling til ansættelse er det fast procedure, at der efter tilladelse fra ansøger indhentes udvidet straffeattest til offentligt brug.

For yderligere oplysninger kan ledende overlæge Per Balling kontaktes på 93 57 64 05.

Stillingen er ledig 01.08.18

Ansøgningsfrist 25.05.18

Ansættelsessamtaler efter aftale

 

Kontaktperson(er):
Navn: Per Balling
Stilling: Ledende overlæge
Email: pebl@regionsjaelland.dk
Telefon: 58536204

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.