Overlæge med funktion i afsnitsledelse til Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, Holbæk Overlæge med funktion i afsnitsledelse til Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, Holbæk Ved afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Holbæk er en stilling ledig for overlæge med funktion i afsnitsledelse fra den 01.01.19 eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Overlægen indgår sammen med afdelingssygeplejersken i afsnitsledelsen og er ansvarlig for den daglige

drift i klinikken. Afsnitsledelsen refererer til Afdelingsledelsen. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling omfatter tre døgnafsnit og fem klinikker. De otte afsnitsledelser udgør afdelingens ledelsesforum og refererer til afdelingsledelsen.

Vi søger en overlæge, der med engagement og arbejdsglæde søger udfordringer ved at arbejde tværfagligt, er god til at formidle viden samt inspirere den øvrige personalegruppe.

Kompetencer

Stillingen kan søges af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med nedenstående kvalifikationer

 • Medicinsk ekspertise

Speciallægeanerkendelse indenfor børne- og ungdomspsykiatri, gerne suppleret med psykoterapeutisk videreuddannelse

 • Kommunikation

Erfaring og uddannelse indenfor kommunikation. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren kan indgå som underviser

 • Ledelse/administration

Det er ønskeligt, at ansøgeren har ledelsesmæssig erfaring og uddannelse

 • Sundhedsfremme

Pædagogisk indsigt og viden som kan indgå i forældreundervisning m.v. Afdelingen deltager i studenterundervisning og postgraduat uddannelse af læger og psykologer

 • Akademiker
 • Det vil være ønskeligt, hvis ansøgeren har forskningsmæssig erfaring eller interesse
 • Professionel

Kunne arbejde selvstændigt herunder administrere egne ressourcer afbalanceret med de fordringer, der er af behandlingsmæssig, etisk og juridisk art

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik

Klinikken varetager undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med psykiatriske lidelser.

Klinikken arbejder ud fra en biologisk, psykologisk og social forståelsesmodel. I den psykologiske behandling arbejdes ud fra såvel psykodynamisk, mentaliseringsbaseret såvel som kognitiv referenceramme med respekt for og inddragelse af nyeste viden inden for det samlede psykologiske og psykiatriske felt. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde og dialog, selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse.

Klinikken indgår aktuelt i et større mentaliseringsbaseret forskningsprojekt.

Nærmere oplysninger om klinikken findes her

Arbejdsopgaver

 • Ledelse og daglig drift
 • Undersøgelses- og behandlingsopgaver
 • Ansvarlig for ugentlige, tværfaglige konferencer, uddannelse af Yngre Læger samt bidrage til at udvikle det sundhedsfaglige og akademiske miljø
 • Ansvarlig for arbejdet med planlægning og koordinering af patientforløb
 • Ansvarlig for arbejdet med vejledning, undervisning, rådgivning til forældre og samarbejdspartnere

Vi tilbyder dig

 • Grundig introduktion
 • Betydelig ledelsesmæssig indflydelse
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads blandt gode kolleger
 • Et miljø med høj faglighed og udvikling
 • Mulighed for at deltage i efteruddannelseskurser for ledelsesfunktionen og det faglige m.h.t. børne- og ungdomspsykiatri

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansøger vil blive vurderet af fagligt bedømmelsesudvalg.

Løn i henhold til overenskomst.

Der vil være mulighed for vagt efter nærmere aftale med afdelingsledelsen.

Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børneattest og straffeattest.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ni kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Lægegruppen består af: 26 speciallæger og 16 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder.

Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet.

Afdelingen har et forvagtslag med funktion fra kl. 08.00-22.00 i Roskilde på alle dage samt bagvagt i beredskab. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere.

 • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
 • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
 • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
 • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
 • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse

I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen ansat en forskningslektor og forskningsansvarlig overlæge, to Ph.d.-studerende og en post doc. Nærmere oplysninger om Forskningsenheden findes her

Yderligere oplysninger

Ansøgere, der er interesseret i stillingen, er velkomne til at aftale en uformel drøftelse med ledende overlæge, Ph.d. Jesper Pedersen, 51 16 79 99.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

Ansøgningsfrist 28.09.18

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Jesper Pedersen
Stilling: Ledende overlæge
Email: jpee@regionsjaelland.dk
Telefon: 58538006

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.