Overlæge med fagområde i hoved-Halskirurgi Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital

Dette job er udløbet

Lidt om Øre-, Næse- og Halskirurgi

Øre-, Næse- og Halskirurgi består af et sengeafsnit (18 senge), en ambulant klinik og en audiologisk klinik. Den årlige aktivitet på afdelingen er ca. 36.000 ambulante besøg, heraf 16.400 i audiologisk regi. Der er ca. 950 udskrivelser årligt samt 1300 operationer og 900 endoskopiske operationer årligt.

På afdelingen varetages højtspecialiserede funktioner, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets lokalområde. Et særligt fokus har kræftbehandling, thyreoidea- og parathyreoidea kirurgi, Cochlear Implant hos børn og voksne samt avanceret næse-bihulekirurgi.

Mange af de kirurgiske behandlinger varetages i tæt samarbejde med andre kliniske afdelinger på AUH. I de senere år har rehabilitering efter behandling for hoved-halskræft udgjort en voksende andel af de ambulante forløb.

Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital med satellitfunktion på Regionshospitalet i Randers, hvor der ligeledes foretages kirurgiske behandlinger.

Organisatorisk består afdelingen af en ledergruppe, herunder en driftsledelses gruppe, der varetager patient flow i afdelingen. Varetagelse af funktionen sker i tæt samarbejde med afdelingens øvrige overlæger indenfor fagområdet. Der er en betydelig uddannelsesforpligtelse på afdelingen, herunder uddannelse af yngre kollegaer i specialet og fagområdet hoved-halskirurgi.

Funktionsbeskrivelsen kan ses her.

Vi søger en overlæge, som

  • er speciallæge i oto-rhino-laryngologi, med fagområde i hoved-halskirurgi
  • har dokumenteret erfaring med kirurgisk kræftbehandling indenfor specialet
  • har gode samarbejdsevner
  • har en anerkendende og åben tilgang til samarbejdet i klinikken og kan arbejde tværfagligt med problemstillinger
  • Er loyal, ansvarlig og bidrager til et godt arbejdsmiljø
  • har gode kommunikationsevner
  • har interesse og erfaring med forskning og udvikling
  • bidrager til udvikling og forbedring af patientforløb for hoved-halskræftpatienter, herunder patientinddragelse
  • opfylder betingelserne for bedømmelse til en overlægestilling

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Overlægen indgår i et 10 skiftet bag-bagvagtrul.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karin Lambertsen på 45 7845 4080 eller på karilamb@rm.dk

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. Der vil desuden være en overlægebedømmelse af ansøgningen.

Ansøgning med oplysning om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion skal sendes elektronisk via nedenstående link og stiles til ledende overlæge Karin Lambertsen.

Ansøgningsfrist den 28. juli 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.