Overlæge med ekspertområde i trombokardiologi til Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Hjertemedicinsk Afdeling B Odense

Ansøgningsfrist: 26/05/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vi søger en overlæge til at varetage trombokardiologi og uddannelse af yngre læger på kardiologisk afdeling B, OUH, med ansættelse 1.8.2024 eller snarest derefter. Der er tale om stillingen som leder af trombokardiologi og uddannelsesansvarlig overlæge.

Trombokardiologi er i henhold til specialeplanen en af vores kerneopgaver med højt specialiserede funktioner indenfor akut og kronisk thromboemboli, pulmonal hypertension samt hæmostasevagt. Det er et område i vækst med behov for tværfaglig og tværsektoriel indsats.  

Om afdelingen
Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH hører til blandt de tre største, højt specialiserede hjerteafdelinger i Danmark. Afdelingen varetager højtspecialiseret pleje, udredning og behandling af patienter fra Region Syddanmark og udvalgte patienter fra Region Sjælland. Derudover har afdelingen hovedfunktionsområde for patienterne fra Odense, Assens, Kerteminde og Nordfyns kommune samt regionsfunktion for de fynske patienter. Afdelingen er organiseret med to sengeafsnit, et Kardiologisk Laboratorium med tilhørende Hjertemedicinsk Daghospital i relation hertil samt et ambulatorium bestående af flere klinikker med særlig funktion.

Vi er en stor afdeling, som fortsat er i vækst – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi arbejder sammen om at pleje, udrede og behandle patienter med eller mistænkt for at have hjertesygdom – såvel de almindelige, de sjældne, de kroniske, de højt specialiserede og de livstruende. Vi tager ansvar for patienterne på tværs af sektorer og arbejder ihærdigt med udvikling af samarbejdet med det nære sundhedsvæsen. Vi er et meget dedikeret personale, der altid sætter patienten med hjertesygdom først og hele tiden ønsker at udvikle patientforløbene, højne patientsikkerheden og gennem fælles beslutningstagen inddrager vores patienter og deres pårørende. Arbejdsmiljø og ledelse er vigtige faktorer, når vi skal nå vores mål med høj faglighed og gode udviklingsmuligheder, og vi prioriterer også disse områder højt i hverdagen.

Vi har uddannelsesforpligtelser overfor yngre læger i KBU-stilling, introduktionsstilling og hoveduddannelsesforløb. Vi har høje ambitioner, når det gælder uddannelse af kommende kolleger. For os er uddannelse vigtigt for den fremtidige rekruttering til specialet, og vi har fokus på yngre lægers trivsel og uddannelse.

Vi søger derfor en uddannelsesansvarlig overlæge, som brænder for at dygtiggøre sine yngre kolleger og til at bidrage til deres trivsel. Organisatorisk er afdelingen opdelt i tre teams (arytmi, iskæmi og imaging), og denne stilling er med tilknytning til iskæmiteamet.

Vi deltager desuden i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinske studenter ved Syddansk Universitet.
 

Kvalifikationer og forventninger
Du skal selvstændigt kunne varetage den faglige, organisatoriske og strategiske ledelse af trombokardiologien – inklusiv ledelse af AK-klinikken og deltagelse i hæmostasevagten.  
Der vil blive lagt vægt på dine faglige kvalifikationer i forhold til de øvrige ydelser, der sikrer et højt fagligt niveau for patienten med tromboembolisk hjertesygdom eller behov for AK- behandling. Der vil desuden blive lagt vægt på din evne til at indgå i et teamsamarbejde og interesse for og erfaring med tværsektorielt arbejde.

Der forventes dokumenteret ledelseserfaring fra uddannelsesområdet samt relevant efteruddannelse. Derudover forventer vi, at du som uddannelsesansvarlig overlæge indgår i lægernes uddannelsesteam med cheflægen, ledende uddannelsesansvarlig overlæge og uddannelseskoordinerende yngre læger og deltager aktivt i samarbejdet med såvel de prægraduate kliniske lektorer som de øvrige faggruppers uddannelsesansvarlige. Der foreligger funktionsbeskrivelse og afsættes tid til opgaven.

Vores forventninger til overlæger i Hjertemedicinsk afdeling B

  • Du er speciallæge i internmedicin: kardiologi
  • Du har forskningskompetencer f.eks. i form af erhvervet ph.d.-grad og/eller disputats
  • Du deltager aktivt i afdelingens forsknings-, undervisnings- og udviklingsaktiviteter samt i de administrative opgaver
  • Du formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
  • Du kan stimulere dine kollegaers udvikling både mono- og tværfagligt
  • Du kan skabe struktur i en travl og uforudsigelig hverdag
  • Du er fleksibel og deltager ved behov i afdelingens øvrige funktioner
  • Du er en god kollega, som bidrager til et godt tværfagligt arbejdsmiljø
  • Du har eller er indstillet på at opnå erfaring fra andet højt specialiseret center, gerne internationalt
  • Du påtager dig naturligt det ledelsesansvar, som forventes af en overlæge

Ansøgning, løn- og ansættelsesvilkår
Ansøgningen skal, i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens tidligere vejledning om bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger, udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelses beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste. 
Funktions- og stillingsbeskrivelse kan fremsendes.
Overlægebedømmelse vil ske på baggrund af en vurdering af dine kompetencer inden for hver af de 7 roller. Du skal udfylde skema til bedømmelse og vedhæfte din ansøgning. Findes her: Lægefaglig bedømmelse af overlæger (regionsyddanmark.dk)

Ansøgningsfrist
26. maj 2024. Der afholdes samtaler løbende.

Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter ”Overenskomst for overlæger mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Foreningen af Speciallæger”. Stillingen er med deltagelse i den hjertemedicinske speciallægevagt samt OUH’s hæmostasevagt. 

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til
Ledende overlæge, Anders Junker, tlf. 2944 0407, e-mail: anders.junker@rsyd.dk  
Ledende overlæge Kristian Øvrehus (Uddannelse), tlf. 2830 5454, e-mail: Kristian.Altern.Ovrehus@rsyd.dk 
Eller cheflæge, Mette Worsøe, tlf. 2342 7185, e-mail: mette.worsoe@rsyd.dk