Overlæge med ansvar for etablering af behandlingstilbud for patienter med funktionelle lidelser på Sygehus Lillebælt Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 24/06/2019 Sygehus Lillebælt

 

Sygehus Lillebælt oplever stor efterspørgsel på udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser. Vi ønsker derfor at oprette en funktion, som kan løfte denne opgave.

Patienter med funktionelle lidelser og komplekse symptomer oplever ofte at blive kastebolde mellem forskellige hospitalsafdelinger, almen praksis og kommunerne. En væsentlig opgave vil derfor være at koordinere den udredning, som skal foregå på Sygehus Lillebælt, samt bygge bro til de praktiserende læger og kommunerne. Målet er at skabe et tværsektorielt samarbejde, som kan sikre patientgruppen udredning og behandling på højt niveau og hvor patienterne oplever, at de får kvalificeret hjælp og undgår at blive tabt imellem de forskellige afdelinger og sektorer.

Der vil i høj grad blive sigtet efter at implementere de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har samlet i rapporten ”Funktionelle lidelser –anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering”.

Dine opgaver vil bestå af:

 • Overordnet ansvar for organisering og håndtering af funktionelle lidelser på Sygehus Lillebælt
 • Opbygning af netværk af relevante fagpersoner, som i forvejen er ansat på sygehuset. Her tænkes særligt på speciallæger , fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og psykologer
 • Opbygning af netværk blandt praktiserende læger og kommuner
 • Undervisning og supervision af personale både på Sygehus Lillebælt og hos samarbejdspartnere
 • Etablering af behandlingstilbud for de patienter, der er ramt i en grad, som kræver en specialiseret indsats
 • Involvering af patient- og pårørenderåd ved Sygehus Lillebælt 

Dine kvalifikationer:

 • Speciallæge i relevant speciale, f.eks. almen medicin, reumatologi, neurologi mv.
 • Solid erfaring med patienter med funktionelle lidelser
 • Gode samarbejdsevner
 • Stor erfaring med undervisning og kommunikation både internt og eksternt i forhold til bl.a. kommuner, praktiserende læger, presse og offentlige myndigheder
 • Engagement og ønske om at opbygge en ny organisation samt mod til at gå nye veje

Overlægen bliver ansat på Medicinsk Afdeling fra den 1. august 2019 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae. Den faglige bedømmelse vil ske i henhold til Region Syddanmarks vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger.  

Læs mere om sygehuset her og om Medicinsk Afdeling her.  

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger (FAS). Stillingen er vagtfri

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 24. juni 2019.

Vi holder ansættelsessamtale den 28. juni 2019.