Overlæge med ansvar for ambulant kirurgi i Kvindesygdomme ambulatoriet, Kolding Sygehus Kvindesygdomme og fødsler, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 18/06/2024 Sygehus Lillebælt

Er du gynækolog med særlig interesse for ambulant kirurgi, herunder minihysteroskopi? Har du lyst til at arbejde i en velfungerende afdeling med højt fagligt niveau, tæt tværfagligt samarbejde, godt arbejdsmiljø og plads til efteruddannelse? Så er du måske vores kommende kollega. Vi søger en overlæge til gynækologisk søjle pr. 1. august 2024, eller efter aftale. 

Vi ønsker at udvikle det ambulant kirurgiske tilbud i vores ambulatorie. Derfor søger vi en dygtig kliniker med erfaring på dette område, som også interesserer sig for at arbejde med udvikling, implementering og kvalitetssikring. I samarbejde med ledelsen og det øvrige personale i ambulatoriet bliver du medansvarlig for at sætte retning for det gode patientforløb og sikre excellent behandling. Din stilling er overvejende klinisk, men der vil være administrative opgaver i forbindelse med beskrivelse af forløb, opdatering af retningslinjer samt afprøvning og udvælgelse af udstyr.

Vi forventer, at du bidrager til det gode tværfaglige samarbejde og er en rollemodel for dine kolleger. At du tager del i afdelingens fælles opgaver, herunder undervisning, uddannelse og forskning. 

Vi prioriterer tid til daglig gynækologisk konference efter den fælles morgenkonference. Uddannelse vægtes højt, og vi strækker os langt for at tilbyde supervision og tænke læring ind i arbejdsdagen. 

 

Om afdelingen
Vi varetager de fleste funktioner inden for almen gynækologi, urogynækologi og vulvalidelser. Vi har årligt ca. 15.000 ambulante besøg i Kvindesygdomme ambulatoriet, og ca. 2.000 operationer fordelt på Dagkirurgisk afsnit, ambulatoriet og central operationsgang.

Vi er 23 speciallæger fordelt næsten ligeligt på de to søjler; heraf er de tre ledende overlæger i hhv. gynækologi, obstetrik og uddannelse. Derudover har vi fire introduktionslæger og fire hoveduddannelseslæger i gynækologi og obstetrik samt seks til ti hoveduddannelseslæger i almen medicin i afdelingen.

Vagten er 10 skiftet med to speciallæger, eller en speciallæge og en hoveduddannelseslæge, i tilstedeværelsesvagt, og vi kører med faste vagtrul og ønskeplan.

Der er gode muligheder for efteruddannelse og evt. subspecialisering. Vi ser gerne, at du sammen med de øvrige speciallæger deltager i regionale, nationale og internationale guidelinemøder og konferencer, og kommer hjem og fortæller om, hvad du har lært og oplevet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Sker i henhold til overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte ledende overlæge i gynækologi Pia Berthelsen, tlf. 7636 2916 eller cheflæge Anne Cathrine Hoffgaard Munk, tlf. 7636 2518.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Ansøgningsfrist er den 18. juni 2024. Samtaler forventes afholdt i uge 25 eller 26.