Overlæge med ledelse for sengeafsnit til den Regionale Retspsykiatri, Psykiatrisygehuset Slagelse Vi søger overlæge med afsnitsledelse for sengeafsnit til den Regionale Retspsykiatri i Slagelse, aktuel placering på afsnit SL11.

Dette job er udløbet

I november 2015 flyttede vi ind i et helt nyt, exceptionelt og topmoderne psykiatrisygehus i Slagelse. Vi er kommet rigtig godt på plads og trives godt i de nye lyse og venlige rammer.
Se yderligere beskrivelse af Afdeling for Retspsykiatri på Sjællands hjemmeside.

Et spændende arbejdsområde med mulighed for udvikling og fordybelse, samt opbygning af gedigen retspsykiatrisk viden. Oplev tilfredsstillende og gode patientforløb. Mulighed for arbejdstilrettelæggelse ud fra individuelle behov

Vi er aktuelt fem overlæger/speciallæger i psykiatri og to afdelingslæger.

I de senere år har afdelingen gennemgået et omfattende fagligt udviklingsprojekt – som ud over forbedringer i pleje og behandling – har betydet en væsentlig højnelse af det personalefaglige kompetenceniveau. Herudover har Afdeling for Retspsykiatri en betydelig tværfaglig behandlergruppe, der ud over læger består af psykologer, musikterapeut, ergoterapeuter, fysioterapeuter, idrætsmedarbejdere, aktivitetsmedarbejdere og socialrådgivere.

Afdelingen har 1-2 ph.d.-studerende tilknyttet i samarbejde med Psykiatrisk Forskningsenhed.

Afdeling for Retspsykiatri udgør en selvstændig afdeling under Psykiatrien Region Sjælland.

Afdeling for Retspsykiatri består aktuelt af tre lukkede retspsykiatriske afsnit SL8 med 14 senge og SL10 og SL11 med hver 12 senge.

De retspsykiatriske afsnit modtager behandlings-og anbringelsesdømte patienter. I særdeleshed patienter tilknyttet det opsøgende retspsykiatriske team med indlæggelsesbehov. Desuden patienter i varetægtssurrogat eller personer, der skal have foretaget en mentalobservation.

Snarest muligt udvides den regionale retspsykiatri med yderligere et lukket afsnit med yderligere 12 senge.

Derudover har afdelingen et Retspsykiatrisk Opsøgende Team med ca. 90 patienter i ambulant behandling.

Derudover er Sikringsafdelingen med tre afsnit á 10 senge ligeledes en del af retspsykiatrien i Region Sjælland.

Som ny overlæge i Afdeling for Retspsykiatri vil der være mulighed for at præge opbygningen og udviklingen af afsnittene.

Kvalifikationer

Erfaring fra almenpsykiatrien og også gerne fra det retspsykiatriske område er ønskeligt.

Ansøgere skal have interesse for og evne til at indgå i det tværfaglige samarbejde såvel internt som i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Løn og ansættelsesforhold: I henhold til gældende overenskomst. Yderst attraktiv lønpakke tilbydes.

Overlægerne indgår i beredskabsvagt primært mhp. telefonrådgivning af forvagten.

Der ydes støtte til at gennemføre ekspertuddannelse i retspsykiatri eller anden relevant efteruddannelse.

Referencer: Det indgår som en fast procedure i forbindelse med besættelse af stillinger inden for Psykiatrien Region Sjælland, at der indhentes referencer. Man bedes derfor oplyse referencer til hvem, der kan rettes henvendelse til efter aftale.

Yderligere oplysninger: I forbindelse med indstilling til ansættelse er det fast procedure, at der efter tilladelse fra ansøger indhentes udvidet straffeattest til offentligt brug.

For yderligere oplysninger kan ledende overlæge Susanne Møller-Madsen kontaktes på 29 16 04 37.

Stillingen er ledig 01.03.18

Ansøgningsfrist 26.11.17

Ansættelsessamtaler efter aftale

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Susanne Maria Møller-Madsen
Stilling: Ledende overlæge
Email: smmo@regionsjaelland.dk
Telefon: 58536202

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.