Overlæge i kolorektal kirurgi til Kirurgisk Afdeling Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Dette job er udløbet

Har du lyst til at arbejde med laparoskopisk kirugi på højt niveau samt lære robotassisteret kirurgi er du måske vores kommende kollega i det kolorektale team.

Kirurgisk Afdeling har i øjeblikket en stilling ledig som overlæge til besættelse 01.05.17 eller snarest derefter.

Stillingen er tilknyttet afdelingens kolorektale team, som i øjeblikket er placeret i Roskilde. Efter udbygningen af Sjællands Universitetshospital samles alle afdelingens funktioner i Køge.

Generelt

Kirurgisk Afdeling er lokaliseret på to geografier, Roskilde og Køge, hvor funktionerne er opdelt med fokus på gode patientforløb og et stærk fagligt miljø.

I Kirurgisk Afdelings Sektion i Roskilde varetages udredning, behandling og palliation af patienter med cancer i gastrointestinalkanalen.

Størstedelen af patientunderlaget er patienter med kolorektal cancer og afdelingen foretager årligt omkring 400 kolo-rektale resektioner, hvoraf over 90 % er laparoskopiske og omkring 25 % robotassisteret. Dette gør afdelingen til en af landets absolut største på området.

Sektionen har regionsfunktion for hæmatologiske splenektomier samt for TEM-kirurgi.

Sektionen i Køge varetager behandling af akutte og benigne kirurgiske lidelser med omkring 3.500 årlige operationer. Der foretages udredning og behandling af patienter fra hospitalets øvrige afdelinger med akutte kirurgiske problemstillinger. Øvrige akutte patienter indlægges via sygehusets Akut Afdeling. Afdelingens sektion for øvre kirurgi har regionsfunktion og varetager bariatrisk kirurgi i form af gastric bypass, gastric sleeve og reflukskirurgi samt operation af større, komplicerede ventralhernier. Der foretages også laparoskopisk operation for inguinalhernier samt cholecystektomier.

Funktionsområdet Nedre Kirurgi varetager behandling af benigne lidelser som IBD kirurgi inklusive pouchkirurgi samt behandling af komplicerede crohntilfælde og analfistler.

Afdelingens endoskopiafsnit er også beliggende i Køge, hvor der årligt foretages omkring 10.000 endoskopier i form gastroskopier, koloskopier samt et stigende antal avancerede endoskopiske procedurer som regionsfunktion eksempelvis ERCP, transgastrisk ERCP, EMR,EU’s og CELS. Enheden har også regionsfunktion for endoskopisk udredning af børn med gastroenterologiske lidelser.

Kirurgisk Afdeling har en stor og meget aktiv forskningsenhed – Center for Surgical Science med i alt 15 tilknyttede forskningsmedarbejdere.

Dine kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en motiveret kollega, som sammen med os har lyst til at præge den videre udvikling af afdelingen og ikke mindst den kolorektale kirurgi. Vi ønsker en kollega, som sammen med os sætter patienten i centrum, stræber efter den bedst mulige kvalitet i behandlingen og som har lyst til at være en del af et team af dygtige kolleger, som arbejder både nationalt og internationalt for at udvikle den kolorektale kirurgi

Da størstedelen af vore operationer i dag foretages laparoskopisk eller robotassisteret ønsker vi en kollega med dokumenteret erfaring i både åben og laparoskopisk kirurgi. Er du certificeret robotkirurg er det fint. Ellers lægger vi en plan for, at du bliver det.

Kirurgisk Afdeling lægger vægt på, at yde behandling af høj kvalitet på et evidensbaseret grundlag. Vi forventer derfor at du er forskningsaktiv og at du har vist dette i dit hidtidige karriereforløb. Afdelingens forskningsenhed har flere Ph.d. studerende indenfor det kolorektale område.

Afdelingen vægter uddannelse af både studerende samt yngre læger højt og vi ser derfor gerne, at du interesserer dig for uddannelse og supervision.Både overlæger og afdelingslæger har uddannelsesforpligtigelse overfor medicinstuderende og læger i speciallægeuddannelse. Derudover undervises andre faggrupper og specialer.

Afdelingen har regionens lærestolsprofessorat i kirurgi, ligesom der er både kliniske lektorer og studielektorer tilknyttet.

Vi lægger vægt på, at du udviser engagement og interesserer dig for din egen personlige og faglige udvikling og profilering, og vi forventer, at du aktivt går ind i en udvikling af dig selv og afdelingen.

Arbejdsvilkår

Speciallægen får hovedfunktion indtil videre (dagarbejde og vagtfunktion) i Roskilde.

Speciallægen indgår i bagvagtslaget sammen med ti kolleger med tilkaldevagt efter dagfunktion.

Afdelingen er fast forankret i den regionale udvikling af sygehusvæsenet med varetagelse af de specialiserede kirurgiske funktioner for Region Sjælland. De kirurgiske funktioner vil blive samlet i det kommende Universitetshospital i Køge.

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Personlige og faglige

Overlægen skal have kompetencer inden for hver af nedenstående syv roller, på et niveau, der svarer til det, man kan forvente af en rutineret speciallæge, og ansøgningen bedes derfor udformet iht. nedenstående.

1. Medicinsk ekspert

Diagnostiske og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige for at varetage kompetent og effektiv udredning og behandling.

2. Kommunikator

Kan kommunikere forståeligt, præcist og empatisk med patienter og pårørende; kan lytte, drøfte og formidle relevant information med patienter, pårørende samt kolleger og andre medarbejdere.

3. Samarbejder

Samarbejder effektivt med alle medarbejdere og primær sektor; bidrager effektivt i tværfaglige aktiviteter.

4. Organisator/leder/administrator

Anvender og prioriterer ressourcerne effektivt og afbalancerer hensyn til patientbehandling, uddannelse, administrative funktioner, kvalitetsudvikling og eksterne aktiviteter.

5. Sundhedsfremmer

Bidrager effektivt til øget sundhed hos patienter såvel som hos andre borgere. Erkender og reagerer på de områder, hvor oplysning er påkrævet.

6. Akademiker

Anvender en personlig strategi for kontinuerlig kompetenceudvikling; vurderer information kritisk; faciliteter læring hos patienter, kolleger, uddannelsessøgende læger, studenter og andre personalegrupper; bidrager til udvikling af ny viden.

7. Professionel

Yder høj kvalitet i patientbehandlingen med integritet, ærlighed, medfølelse; udviser passende personlig og medmenneskelig adfærd; praktiserer i etisk overensstemmelse med lægeløftet.

Yderligere oplysninger

Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Møller, henmo@regionsjaelland.dk, 47 32 30 01.

Ansøgningen forventes opstillet således at ansøger forholder sig til hver af de syv lægeroller.

Samtale med kvalificerede ansøgere forventes afholdt i uge 9.

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Du kan læse mere om Kirurgisk Afdeling på:

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/kirurgisk-afdeling/Sider/default.aspx

og

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/koegesygehus/afdelinger/kirurgisk-afdeling/Sider/default.aspx

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på http://www.regionsjaelland.dk/suh

Kontaktperson(er):
Navn: Henrik Møller
Email: henmo@regionsjaelland.dk
Telefon: 47323001