Overlæge til klinik, Regionspsykiatrien Randers Har du lyst til at være en del af en ny dynamisk funktionsledelse med ansvaret for en af de kommende nye klinikker?

Dette job er udløbet

Regionspsykiatrien Randers har ansvaret for den almene psykiatriske behandling i Randers og de to Djursland kommuner og har et befolkningsunderlag på ca. 175.000 borgere. Pr. 1/11 2018 udvides optageområdet med Favrskov kommune, hvorefter optageområdet vil være ca. 223.000 borgere.

I forbindelse med udvidelsen skal der udvikles nye ambulante tilbud i hele optageområdet. Den nye funktionsledelse vil få stor indflydelse på organisering og etablering af den nye klinik.

Vi søger en engageret overlæge, der har en bred psykiatrisk erfaring. Du skal have interesse for og gerne erfaring med klinisk arbejde og ledelsesopgaver. Du skal kunne dele din faglige viden og være i stand til at samarbejde på tværs i huset. Vi arbejder på at lette arbejdet for overlægen ved at tilbyde administrativ hjælp fra afdelingens akademiske stab.

Den nye organisering træder i kraft 1/1 2019, men de ambulante klinikker forventes at påbegynde samarbejdet pr. 1/8 2018, hvor de samtidig skal flytte ud af nuværende lokaler.

Sammen med den ledende sygeplejerske udgør du funktionsledelsen i klinikken. I har sammen ansvaret for at:

 • de ambulante patienter sikres god og effektiv udredning samt behandling på patientens præmisser
 • relevante samarbejdspartnere medinddrages i alle patientforløb, specielt i afslutningsfasen
 • pårørende og patienters netværk inddrages i behandlingen
 • tage ansvar for patientsikkerhed og patienttilfredshed
 • personalet løbende udvikles og uddannes i henhold til de krav, der stilles
 • udvikle en attraktiv arbejdsplads samt sikre et godt arbejdsklima
 • der er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem klinikken og øvrige samarbejdspartnereHovedopgaverne vil være:
 • ledelse af behandlingsarbejde, sammen med et antal andre speciallæger
 • klinisk arbejde, opgaverne fordeles i samarbejde med den anden ambulante klinik, der varetager opgaver i Randers/Favrskov
 • vejledning af uddannelsessøgende læger, herunder gerne psykoterapisupervision
 • ledelsesarbejde i afsnittet i tæt samarbejde med ledende sygeplejerske
 • udvikling af behandlings og tilsynsfunktioner på somatisk sygehus

Vi ønsker stillingen besat med en overlæge, der:

 • er speciallæge i psykiatri
 • har lyst til at deltage i kvalitetsudviklingsprojekter
 • har interesse i psykoterapi og gerne med formel vejlederuddannelse
 • har interesse for uddannelse og vejledning og gerne har deltaget i vejlederkursus for overlægerVi kan tilbyde relevant efteruddannelse og understøtter, at overlægerne deltager i kurser og kongresser, ledelsesuddannelse, vejlederuddannelse og anden relevant uddannelse, fx projektstyring og forskningsdeltagelse.

  Afdelingsledelsen og funktionsledelsen i de enkelte teams udgør ledelsesgruppen i Regionspsykiatrien Randers. Som overlæge vil du blive en del af en velfungerende ledelsesgruppe.

Samtale finder sted den 17/4 2018.