Overlæge indenfor neonatologi H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Ansøgningsfrist: 05/01/2020 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

                                                                        

 

Overlæge indenfor neonatologi

HC Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitets Hospital

 

 

På HC Andersen Børnehospital er en stilling som overlæge inden for det neonatologiske fagområde ledig til besættelse fra 1. maj 2020 eller snarest muligt derefter.

 

Lidt om HC Andersen Børnehospital

Vi er en af 4 børneafdelinger i Region Syddanmark. Vi dækker det pædiatriske speciale bredt, og har i alt ca. 5.000 indlæggelser årligt. Ambulatoriet er opdelt i 10 forskellige specialambulatorier, og har godt 32.000 besøg årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer, og at yngre læger tilknyttes de forskellige fagteams, ligesom vi prioriterer tværfagligt samarbejde med vores plejepersonale, psykologer, pædagoger, skolelærere og socialrådgivere.

 

Neonatologi

Børnehospitalet har højt specialiseret funktion indenfor neonatologi, hvilket betyder at vi behandler alle immature nyfødte og andre neonatale børn som kræver intensiv behandling i Region Syddanmark.

Derudover varetager vi behandling af neonatale børn med mave-tarm-kirurgiske og medicinske tilstande hos børn op til 1 år fra Vest Danmark samt Region Sjælland. Det sker i tæt samarbejde med hospitalets pædiatriske gastroenterologer, børnekirurger og børneanæstesiologer.

I samarbejde med anæstesiafdelingen varetager vi transporten af syge nyfødte i regionen. Vi har et tæt samarbejde internt i Børnehospitalet med alle de pædiatriske subspecialer samt med obstetrisk afdeling herunder føtal medicinsk klinik.

 

Vi søger

Vi søger en energisk og engageret speciallæge i pædiatri som er fagområdeuddannet i neonatologi eller har tilsvarende dokumenteret erfaring indenfor området. For at blive ansat som overlæge kræves der minimum 5 års anciennitet som speciallæge. Herudover lægger vi vægt på at speciallægen har dokumenteret, relevant forskningserfaring og er indstillet på fortsat at initiere forskning.

 

Bemanding

Der er i alt ca. 400 ansatte i Børne- og Ungehospitalet. Lægegruppen består af godt 32 overlæger, 12 læger i hoveduddannelse til pædiatri, 10 speciallæger under subspecialisering, 7 reservelæger i almen blok uddannelse og 2 introlæger.

Indenfor neonatologien er der 8 overlæger, 2 afdelingslæger under fagområdeuddannelse til neonatologi. Derudover er der tilknyttet 2-3 læger i hoveduddannelse.

 

Vagter

Overlægen indgår i neonatalvagtlaget, som tilstræbes at være 9 skiftet med vagt på tjenestestedet. Der er yderligere en forvagt og en bagvagt i tilstedeværelse på afdelingen. Derudover indgår overlægen i en tilkaldevagtordning i de tilfælde hvor en afdelingslæge er i vagt.

 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

I henhold til personalepolitikken ved sygehuset er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden.

Yderligere oplysninger fås hos specialeansvarlig overlæge Gitte Zachariassen gitte.zachariassen@rsyd.dk eller ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen marianne.skytte.jakobsen@rsyd.dk. Rekvirering af funktionsbeskrivelse kan ske hos stine.hanghøj.

 

Ansøgning
Skal tage udgangspunkt i de 7 lægeroller. Den stiles til afdelingsledelsen ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”. Ansøgningsfrist er den 5. januar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 22. januar.