Overlæge inden for pædiatrisk hæmatologi/onkologi søges til H. C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Ansøgningsfrist: 24/03/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

På H. C. Andersen Børne- og Ungehospital er en stilling som overlæge inden for det hæmatologiske/onkologiske fagområde ledig til besættelse fra 1. juli 2019.

 

Vi søger en læge, der kan opfylde følgende krav

 

 • Speciallæge i pædiatri

 • Dokumenteret interesse og betydelig erfaring i form af ekspertuddannelse eller tilsvarende indenfor hæmatologi/onkologi samt forskningserfaring/-uddannelse

 • Kvalifikationer indenfor alle 7 lægeroller

 • Minimum 5 års anciennitet som speciallæge

 • Engageret og god til at lede tværfaglige patientforløb

 • Glad, empatisk og professionel

 • Forskningserfaring, og erfaring i at lede udvikling

 

Børne- og Ungehospitalet har højt specialiseret funktion indenfor de fleste hæmatologiske og onkologiske sygdomme fraset blødersygdomme. Derudover har vi et formaliseret samarbejde med den børneonkologiske funktion på Rigshospitalet. Overlægen indgår i teamet for hæmatologi/onkologi, der udover den aktuelle stilling p.t. består af 3 overlæger heraf 2 onkologiske overlæger samt 3 speciallæger, hvoraf to er i gang med fagområdeuddannelse indenfor ekspertområdet hæmatologi/onkologi

 

Blandt overlægens opgaver vil være:

 • Ansvar for diagnostik, visitation og planlægning af behandling af børn og unge med hæmatologisk og onkologisk sygdom

 • Tovholder i særligt komplicerede forløb indenfor ekspertområdet

 • Deltagelse i organisatoriske opgaver tilknyttet funktionen, herunder opdatering af behandlingsprotokoller og patientregistrering samt faglige udvikling

 • Deltagelse i supervision af de yngre læger indenfor funktionerne

 • I samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge deltagelse i præ- og postgraduat undervisning indenfor funktionerne

 • På linje med afdelingens øvrige ledere at deltage i ledelses- og udviklingsopgaver 

 

Om H. C. Andersen Børne- og Ungehospital

Vi er en af 4 pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark og dækker alle Regionens højt specialiserede funktioner. Der er et tæt samarbejde på tværs af specialer. Derudover dækker vi det pædiatriske speciale bredt og har i alt ca. 5.000 indlæggelser årligt. Ambulatoriet er opdelt i 10 forskellige specialambulatorier og har godt 32.000 besøg årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer, og at yngre læger tilknyttes de forskellige fagteams, ligesom vi prioriterer tværfagligt samarbejde med vores plejepersonale, psykologer, pædagoger, sekretærer, skolelærere og socialrådgivere.

 

Der er i alt ca. 400 ansatte i Børnehospitalet. Lægegruppen består af godt 30 overlæger, 12 læger i hoveduddannelse til pædiatri, 10 speciallæger under subspecialisering, 7 reservelæger i almen blokuddannelse og 2 introlæger.

 

Vagter

Stillingen er vagtfri, men overlægen forventes at bidrage sammen med de øvrige overlæger uden vagt i weekendstuegang.

 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

 

I henhold til hospitalets personalepolitik er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden.

Vi gør opmærksom på, at vi ved ansættelse indhenter børneattest efter aftale med dig. Børneattesten rekvireres hos Rigspolitiet.

 

Yderligere oplysninger fås hos specialeansvarlig overlæge Peder Skov Wehner (peder.skov.wehner@rsyd.dk) eller ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen (marianne.skytte.jakobsen@rsyd.dk). Rekvirering af funktionsbeskrivelse kan ske hos sekretariatsleder Joan Frandsen (joan.frandsen@rsyd.dk).

 

Ansøgning

Bedømmelse af ansøgers faglige kvalifikationer vil tage udgangspunkt i ansøgers egne oplysninger om egne kvalifikationer indenfor hver af de 7 lægeroller.

 

Ansøgning vedlægges kopi af speciallægeautorisation og CV indeholdende publikationsliste. Den stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”. Ansøgningsfrist er den 24. marts 2019.