Overlæge til Idrætsklinikken, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg En stilling som overlæge i sektor for idrætstraumatologi og artroskopisk kirurgi ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. november 2017 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Stillingen er med beredskabsvagt i weekenden og med lang dagtid til kl. 20.45 på enkelte hverdage.

Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge, der har en bred ortopædkirurgisk uddannelse og samtidig har særlig interesse og dokumenteret operativ erfaring indenfor artroskopisk kirurgi og idrætstraumatologi. Der lægges vægt på, at ansøger har en høj faglig ekspertise, er initiativrig, kreativ med lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale samt socialt kan indgå i afdelingens team.  Det vil være ønskeligt, om ansøger har interesse i ankelskopier og fodledsstabiliserende operationer, men det er ikke et krav.

Afdelingen kan tilbyde ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter såvel nationale som internationale i form af møder og kurser.

Funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Idrætsklinikken
Idrætsklinikken har eksisteret siden 2003. Som en af Jyllands største varetager vi behandlingen af et bredt udsnit af idrætsskader, både blandt elite og bredde, såvel regionalt som nationalt. Klinikken har en høj produktion af både ACL og MPFL rekonstruktioner samt fodledsstabiliserende operationer. Klinikken er bemandet med en specialeansvarlig overlæge (ortopædkirurgi), 2 ortopædkirurgiske overlæger, et varierende antal yngre læger, 3-4 idrætsreumatologiske overlæger, 3 idrætsfysioterapeuter, 8 ambulatoriesygeplejersker/dagkirurgiske sygeplejersker og et sekretariat. Idrætsklinikken har et tæt samarbejde med dagkirurgisk afsnit, hvor hovedparten af den operative aktivitet ligger.

Klinikken arbejder tværfagligt og med jobglidning de enkelte faggrupper imellem.
Idrætsklinikken er højt profileret blandt eliteidrætten både regionalt, nationalt og tidvist internationalt bl.a. via tæt samarbejde med Team Danmarks læger, med flere regionale elitecentre samt elite klubber indenfor fodbold, håndbold og ishockey inkl. de respektive forbund.

Se nærmere på Idrætsklinikkens hjemmeside på:
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/center-for-planlagt-kirurgi/funktioner-og-klinikker/idratsklinikken/

Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i 2011-2012 og er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.

Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midt. Pr. 1. oktober 2011 har centret overtaget en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup og har siden arbejdet med at videreudvikle og integrere denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operationer af åreknuder, grå stær og ortopædkirurgiske operationer og har desuden en stor søvnklinik.

Ortopædkirurgisk Afdeling modtager uselekterede elektive ortopædkirurgiske patienter primært fra Region Midtjylland, men også fra øvrige regioner i Danmark. Patienterne fordeler sig inden for næsten alle områder af det ortopædkirurgiske speciale.

Afdelingen har regionsfunktion indenfor skulder/albue kirurgi og rygkirurgi. Idrætsklinikken drives i samarbejde med Reumatologisk afdeling, der har regionsfunktion indenfor Idrætsmedicin. Afdelingen har ansat en specialeansvarlig overlæge inden for artroskopisk kirurgi og rygkirurgi.

Afdelingen omfatter 1 sengeafsnit, et ortopædkirurgisk ambulatorium, dagkirurgi, patienthotel, idrætsklinik, rygklinik, et terapiafsnit samt et sekretariat.

Centrets aktuelle ortopædkirurgiske lægestab består af 1 ledende overlæge, 2 specialeansvarlige overlæger, 19 overlæger, 7 afdelingslæger, 2 1. reservelæger (fase 3) samt 3 reservelæger (intro og fase 1). 1 overlæge er uddannelsesansvarlige overlæge, og afdelingen har 2 kliniske lektorer ved Århus Universitet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Neurocenter og har cirka 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De 4 regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Specialeansvarlig/sektorchef overlæge Kaspar Saxtrup på tlf. 78 41 64 63.
Ledende overlæge Hanne Dalsgaard på tlf. 23 24 93 01.
Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt på tlf. 78 44 10 03

Din ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest tirsdag den 26. september 2017 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 13. oktober 2017.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale