Overlæge i reumatologi til Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt – Vejle og Kolding Sygehuse Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 06/02/2023 Sygehus Lillebælt

Søger du et ungt, dynamisk team som ønsker at hjælpe gigtpatienter på højt fagligt niveau, er vi det perfekte match for dig.

Medicinsk Afdeling – det naturlige valg, patienten først, søger en speciallæge i reumatologi der har interesse for og erfaring med diagnostik og behandling af patienter med gigt-, bindevævs- og vaskulitsygdomme, med særlig vægt på ultralydsbaseret diagnostik af patienter mistænkt for kæmpecellearterit og storkarsvaskulit. ​​

Om afdelingen   

Medicinsk Afdeling er en veldrevet afdeling med høje kvalitetsmål og resultater. Der ydes årligt ca. 65.000 ambulante konsultationer og afdelingen modtager ca. 6.500 indlæggelser i 74 senge. Afdelingens specialer er reumatologi, gastroenterologi, hæmatologi og lungemedicin. Desuden drives Medicinsk Diagnostisk Center, et Akut Visitations Afsnit (AVA) og Center for funktionelle lidelser. Der er et meget aktivt forskningsmiljø med tilknytning af to professorer og lektorer Der er ansat 40 speciallæger og ca. 35 yngre læger i uddannelsesstillinger. Afdelingen deltager i den lægelige præ- og postgraduate uddannelse, herunder i uddannelsen af speciallæger i intern medicinske specialer, almen medicin samt onkologi. Desuden deltager afdelingen i prægraduat undervisning i samarbejde med Syddansk Universitet. 

Afdelingen er meget optaget af virkeliggørelsen af idéen om Fælles populationsansvar og tværsektorielt samarbejde med almen praksis og det kommunale område.

Der er fælles medicinsk vagt (for- og mellemvagt) med afdelingen for Hjertesygdomme, selvstændig medicinsk bagvagt og overlæger i beredskabsvagt. Herudover er der speciallæge tilstede hverdage indtil kl. 19 samt lørdage og søndage i dagtiden.

Læs mere om sygehuset her og om Medicinsk Afdeling her

Reumatologisk afsnit  

 • Vi har regionsfunktioner jvf specialeplanen med ca. 12.000 ambulante besøg om året
 • Vi er garantiklinikfunktion for reumatologien i Region Syd
 • Vi er lægemæssigt en enhed på 2 matrikler (Vejle og Kolding)
 • Vi har samarbejde med afdeling C på OUH, med hvem der er mulighed for videokonference
 • I reumatologisk ambulatorium arbejder erfarne sygeplejersker med selvstændige konsultationer
 • Vi har fokus på sammenhængende patientforløb og medinddragelse 
 • Vi arbejder målrettet på, at skabe et dynamisk og innovativt ambulatorium, hvor patienten er i centrum. Vi tror på, at stort engagement, faglighed og professionalisme er til gavn for vore patienter og deres pårørende
 • Vi ønsker at etablere en fasttrack-klinik for patienter, der skal udredes for kæmpecellearterit/storkarsvaskulit, baseret på bl.a. vaskulær ultralyd og tæt samarbejde med nuklearmedicinsk og oftalmologisk afdeling

Vores tilbud:   

 • Du bliver en del af ledelseskollegiet på en succesfuld og ambitiøs Medicinsk Afdeling
 • Du får mulighed for at være med til at præge og udbygge det reumatologiske speciale i et tværfagligt samarbejde med de øvrige reumatologiske speciallæger og plejepersonale i klinikken, hvor der altid er en god og munter tone 
 • Du får et givende arbejde, med store krav til personlige og faglige kompetencer
 • Du kan deltage aktivt i den tiltagende forskningsaktivitet på afdelingen
 • Du får rig mulighed for at arbejde med ultralydsapparatur af høj standard

Vi forventer, at du:   

 • Har erfaring med anvendelse af ultralyd, både muskuloskeletal og vaskulær, i udredning af patienterne
 • Vil være primære ressource i forbindelse med etableringen af GCA-fasttrack klinikken
 • Har lyst og flair for bredt ansvar inden for flere fronter/patientgrupper
 • Har stor interesse for at udvikle det reumatologiske speciale på alle fronter for såvel indlagte som ambulante patienter 
 • Er energisk, engageret, fleksibel og har et godt humør. Vi mener at det er lysten og meningen, der driver værket
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der har fokus på høj faglighed, forskning og sammenhængende patientforløb 
 • Deltager i kvalitetssikring af behandlingen
 • Vil bidrage med at styrke den reumatologiske forskningsprofil 
 • Deltager i uddannelse af læger i uddannelsesstillinger  
 • Indgår i relevante samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt  

Kvalifikationer:  

Stillingen ønskes besat af overlæge med speciale i reumatologi. 

​Ansøger skal forholde sig konkret til de 7 lægekompetencer, jævnfør sundhedsstyrelsens vejledning. Den faglige bedømmelse ske i henhold til Region Syddanmarks vejledning herom.  

Se funktionsbeskrivelse for overlæge her.

​Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og forhandlingsberettige organisation.     

Overlæger varetager beredskabsvagtfunktion ca. 1-2 gang månedligt. Herudover indgår speciallæger i rullet for weekendstuegang og lange dage. Du vil endvidere have ambulatorietjeneste på Kolding Sygehus, Reumatologisk Ambulatorium.

Yderligere oplysninger fås hos: 

Cheflæge Ejler Ejlersen, mail: Ejler.Ejlersen, direkte telefon: 7940 6375. Vedr. specialet: Ledende overlæge Tine Lottenburger, mail: Tine.Lottenburger@rsyd.dk , direkte telefon: 7940 6328. 

​Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 6. februar 2023

​Vi holder ansættelsessamtaler den 23. februar 2023.

Stillingen ønskes besat 1. april 2023 eller efter aftale