Overlæge i Intern medicin: lungesygdomme, Regionshospitalet Horsens En stilling som overlæge i intern medicin: Lungemedicin, Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens til besættelse den 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 01/08/2021 Regionshospitalet Horsens

 

Der søges efter en overlæge som kan bidrage til videreudvikling af en eksisterende meget stærk og selvstændig afsnitsledelse for Medicinsk sengeafsnit 1, som aktuelt er bemandet med en afdelingssygeplejerske og 1 overlæge i gastroenterologi.  En overlæge, der er ledelsesinteresseret og med mod på at indgå i et stærkt tværfagligt team, bestående af 4 selvstændige afsnitsledelser.

Ved Regionshospitalet Horsens består lungeteamet af 4 speciallæger og 3 HU-læger i lungemedicin.  Vi har et tæt og velfungerende tværfagligt samarbejde med specialiserede sygeplejersker og terapeuter.  Vi driver i fællesskab en særdeles velfungerende lungemedicinsk klinik, en højt specialiseret genoptræning af lungepatienter samt et velfungerende sengeafsnit i konstant udvikling. I Lungemedicinsk klinik arbejder vi som et selvorganiserende team.

I hele Medicinsk Afdeling fokuseres på faglig kvalitet og udvikling i en kultur præget af tillid, respekt og humor.

Vi tilbyder

  • En velfungerende speciallægegruppe hvor det faglige fællesskab og samarbejde er prioriteret
  • En flad ledelsesstruktur med gode muligheder for at få afprøvet og implementeret nye tiltag
  • Et godt tværfagligt miljø på Medicinsk Afdeling
  • En afdeling hvor vores samarbejde med både interne og eksterne vægtes højt

Vi leder efter en kollega som

  • Er innovativ og interesseret i faglig udvikling
  • Er motiveret for at indgå i tætte tværfaglige teams
  • Har gode faglige og sociale kompetencer
  • Vil deltage i at uddanne yngre læger og sygeplejersker inden for lungeområdet

Stillingen indeholder vagtforpligtigelse i speciallægevagtlaget som tilstedeværelsesvagt. Derudover deltager afdelingslægen sammen med afdelingens øvrige speciallæger i stuegang i weekend og på helligdage både i medicinsk afdeling og som medicinsk læge i Akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling
Medicinsk afdeling er en intern medicinsk afdeling med funktioner på 2 matrikler i Horsens og Skanderborg Sundhedscenter.  Afdelingen har i alt 68 sengepladser plus 8 årstidsvarieret sengepladser, et dagafsnit i tilknytning til sengeafsnittet samt stor ambulant virksomhed.  Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi. Desuden et dialyseafsnit på Regionshospitalet Horsens der drives i samarbejde med Nyremedicinsk Afdeling, AUH.

Regionshospitalet Horsens er akuthospital. Akutte hjertepatienter modtages direkte i Hjertemedicinsk sengeafsnit. Øvrige akutte patienter modtages hovedsagelig via hospitalets Akutafdeling.

Se uddybende funktionsbeskrivelse her.

Undervisningsforpligtelse
Medicinsk afdeling er klassificeret til 15,5 hoveduddannelsesforløb i intern medicin – heraf 3 i lungesygdomme, 1 hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin, 6 hoveduddannelsesforløb i almen medicin, 13 introduktionsstillinger og 4 i KBU. Det påhviler overlægen at deltage i uddannelsen af disse læger.  Herudover undervises medicinstuderende og Medicinsk Afdelings eget personale.

Der er mulighed for at deltage i forskningsarbejde.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Ansøgning
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller, og der udfyldes skema til faglig bedømmelse.  Fagligt bedømmelsesskema udfyldes elektronisk, når ansøgningen og anden dokumentation fremsendes elektronisk.

Ansøgningsfristen er søndag den 1. august 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 19. august 2021

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Hahn på telefon 4158 1729, mail Thohah@rm.dk.

Læs om hospitalet og de aktuelle udviklingsprojekter på www.Regionshospitalet-horsens.dk

Det fremgår af Danske Regioners fælles regionale vejledning for ansættelser i speciallægestillinger, at udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale/fagområde i minimum fem år efter opnåelse af speciallægeanerkendelse.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.