Overlæge i infektionshygiejne ved Klinisk Mikrobiologi Klinisk Mikrobiologi, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 27/09/2021 Sygehus Lillebælt

En stilling som overlæge ved Klinisk Mikrobiologi, Sygehus Lillebælt (SLB), er ledig til besættelse 1. november 2021 eller efter aftale.  

 

Stillingen ønskes besat af speciallæge i klinisk mikrobiologi eller infektionsmedicin. Overlægen vil få det faglige ansvar for infektionshygiejnen. Funktionen indebærer daglig ledelse af Infektionshygiejnisk Enhed og stillingen kræver konkret og solid erfaring med det infektionshygiejniske arbejde.

 

Derudover vil følgende indgå i de daglige arbejdsopgaver: 

 

• Indgå i afdelingens laboratoriediagnostiske arbejde og rådgive de kliniske afdelinger i klinisk mikrobiologi og infektionshygiejne 

• Samarbejde bredt og konstruktivt med alle afdelingens personalegrupper 

• Tage medansvar for afdelingens drift og udvikling 

• Deltage i afdelingens undervisning af uddannelsessøgende læger og øvrige personaler 

• Indgå i tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter med sygehusets øvrige specialer 

 

Ansøgeren vil efter nærmere aftale og i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger blive tildelt særlige funktioner og ansvarsområder. Ansøgere med dokumenteret interesse og erfaring inden for serologi og med forskningserfaring på ph.d. niveau vil blive foretrukket.  

 

Vi tilbyder en afdeling i konstant udvikling og med et godt tværfagligt samarbejdsklima. En afdeling hvor drift, uddannelse, forskning og udvikling er i højsædet. Den kliniske mikrobiologiske og infektionshygiejniske rådgivning prioriteres højt i afdelingen. Det er vores fortsatte ambition af sikre en rationel anvendelse af mikrobiologisk diagnostik, at sikre et højt infektionshygiejnisk niveau og at bidrage aktivt til at sikre en rationel anvendelse af antibiotika på vores hospitaler såvel som i den primære sundhedssektor.

 

Klinisk Mikrobiologi SLB’s nuværende besætning består af 2 overlæger inkl. ledende overlæge, 4 afdelingslæger og 1 1.reservelæge (4. år af hoveduddannelsen). Der er derudover ansat en ledende bioanalytiker, 2 molekylærbiologer, ca. 30 bioanalytikere, heraf 1 afdelingsbioanalytiker, 2 funktionsbioanalytikere og 1 bioanalytikerunderviser, 4 hygiejnesygeplejersker og en IT-informationsmedarbejder. 

 

• Klinisk Mikrobiologi betjener de kliniske afdelinger på Sygehus Lillebælts matrikler i Vejle, Kolding og Middelfart samt praktiserende læger og speciallæger svarende til sygehusets optagelsesområde.  

 

• Klinisk Mikrobiologi er placeret i Laboratoriebygningen på Vejle Sygehus, der desuden huser afdeling for Klinisk Patologi og Cellebiologi, Klinisk Genetik samt Klinisk Biokemi & Immunologi.  

 

• Klinisk Mikrobiologi udfører bakteriologisk, mykologisk, virologisk og parasitologisk diagnostik, herunder molekylærbiologisk og serologisk påvisning af infektioner. 

 

• Der er et meget aktivt forskningsmiljø i Laboratoriecentret med mange ph.d.-studerende, og der publiceres årligt mere end 80 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter. Dette giver gode muligheder for tværfaglig forskning og udvikling. 

 

 

Klinisk Mikrobiologi udfører ca. 250.000 prøver om året. Heri er ikke medregnet SARS-COV-2 analyser, hvor der i 2020 blev udført ca. 200.000. Inden for klassisk bakteriologi og molekylærbiologiske undersøgelser kommer ca. 60 % fra SLB og 40 % fra primærsektoren, mens hovedparten af de serologiske undersøgelser udføres for primærsektoren. Afdelingen har endvidere regionsfunktion i diagnostik af hepatitis B og C og udfører diagnostik for dermatofytose ved DNA-metode for hele regionen.

  

Dagtjeneste mandag til fredag og på enkelte lørdage, søndage og helligdage.  

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger. 

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret ledende overlæge, Ea Sofie Marmolin, på tlf. 29 10 60 16 eller e-mail ea.sofie.marmolin2@rsyd.dk.  

  

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til de syv kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer. 

 

Ansøgningsfrist søndag d. 27.9.2021.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39.