Overlæge i endokrinologi med specialfunktion som “Steno Partner”-Koordinator Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 2018-12-19T23:59:59 Sygehus Lillebælt

 

Vores nye “Steno Partner”-Koordinator bliver ansat som overlæge, og skal være kvalificeret som så med speciale i endokrinologi. Du kommer til at varetage samarbejdet mellem SDCO og de to endokrinologiske funktioner på Vejle Sygehus og Kolding Sygehus.

 

Dine arbejdsopgaver 

Stillingen består af både klinisk funktion i et eller begge af de endokrinologiske ambulatorier på Sygehus Lillebælt og koordinatorfunktion i forhold SDCO. I denne funktion forventer vi at du: 

 

 • Sikrer implementering af og opfølgning på de aftaler om projekter, der indgås mellem Sygehus Lillebælt og SDCO (i samarbejde med sygehus- og afdelingsledelse) 
 • Har ansvar for at drive og udvikle diabetessamarbejdet på tværs af afdelinger, specialer og matrikler i sygehusets organisation 
 • Har ansvar for at udvikle det tværsektorielle diabetessamarbejde lokalt 
 • Er Sygehus Lillebælt repræsentant i Steno Partnerforum 
 • Bliver en del af en koordineringsgruppe som består af ledende overlæger samt specialeansvarlige overlæger fra de to matrikler 
 • Sygehus Lillebælt står som partnersygehus bag to supplerende behandlingsinitiativer:
  • Udgående team af diabetesspecialister og opsporing af patienter med uerkendt diabetes
  • Styrket indsats for nefrologiske patienter 

 

Stillingen er vagtfri. 

 

Der vil være en ligelig fordeling mellem din kliniske funktion og rollen som “Steno Partner”-Koordinator. Funktion på begge matrikler.  

 

Vi forventer, at du  

 • Har evner og interesse, gerne dokumenteret, for samarbejde  
 • Har evne til at se de store linjer i forandringsarbejde 
 • Har stor interesse for at udvikle diabetesbehandlingen for både indlagte som ambulante patienter 
 • Altid sætter patienten først, også i en travl dagligdag     
 • Deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger
 • Altid holder den gode tone i hverdagen overfor patienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbejdspartnere 

 

Samspil mellem Vejle og Kolding 

I Vejle har den endokrinologiske funktion 9.000 årlige konsultationer. Ambulatoriet varetager diagnostik og behandling af patienter med endokrinologiske lidelser på hovedfunktionsniveau.  

I Kolding har funktionen 14.000 årlige ambulante kontakter. Der er et velfungerende samarbejde med den nefrologiske funktion med et fælles diabetes nefrologisk ambulatorium 3-4 gange om måneden. Derudover varetages behandling af gestationel diabetes. Patienter med diabetiske fodsår varetages i et tæt samarbejde mellem endokrinologer, karkirurger og ortopædkirurger. 

 

I alt har vores afdelinger i Vejle og Kolding 9 speciallæger i endokrinologi og cirka 30 specialsygeplejersker, diætister og bioanalytikere ansat. Foruden et tæt samarbejde mellem de endokrinologiske funktioner i Vejle og Kolding, er der et tæt samarbejde med Radiologisk, Nuklearmedicinsk og Biokemisk Afdeling. 

 

Ansøgning og samtale 

Ansøgning og CV bedes struktureret efter de 7 lægeroller, og du skal forholde dig til hvordan du vil bidrage til, at optimere samarbejdet mellem de to endokrinologiske funktioner på Vejle Sygehus og på Kolding Sygehus samt SDCO. 

Dispensation for overlæge 5 årsregelen forventes muligt.

 

Stillingen ønskes besat den 1. marts 2019 eller efter aftale. 

 

Ansøgningsfrist senest den 19. december 2018.

Vi forventer at holde samtaler ultimo december måned eller primo januar måned.

 

Løn- og ansættelsesvilkår  

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og forhandlingsberettiget organisation.  

 

Du vil blive ansat i en delestilling på både Medicinsk Afdeling i Vejle og Medicinske Sygdomme i Kolding. 

 

Yderligere oplysninger om stillingen  

Du er velkommen til at kontakte nedenstående, for yderligere oplysninger.

Specialeansvarlig overlæge Klaus Michael Pedersen, Vejle Sygehus, tlf. 79 40 63 18 

Specialeansvarlig overlæge Susanne Lerche, Kolding Sygehus, tlf. 76 36 05 53    

Ledende overlæge Ejler Ejlersen, Vejle Sygehus, tlf. 79 40 63 75 

Ledende overlæge Poul Henning Madsen, Kolding Sygehus, tlf. 76 36 21 62    

 

Om Sygehus Lillebælt 

Vejle og Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som desuden består af Rygcentret i Middelfart.  

Sygehus Lillebælt er kendt for at være et sygehus, der går forrest, når det handler om at sætte patienten først og ikke mindst for at være en arbejdsplads, hvor er højt til loftet og kort til ledelsen.  

 

Du kan læse mere om Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus her og om Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus her.