Overlæge til gynækologisk Obstetrisk Afdeling Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Dette job er udløbet

Ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde er èn stilling som overenskomstansat overlæge ledig fra 01.09.2017 eller snarest derefter.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 820.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Roskilde og Køge sygehuse, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling i Roskilde

  • Varetager regionale og højt specialiserede funktioner indenfor urogynækologi
  • Har afsnit for gynækologi, 14 7-døgnssenge og gynækologisk ambulatorium, herunder selvstændige inkontinens sygepleje ambulatorier
  • Har adgang til dagskirurgisk afsnit (1-3 operationsstuer dagligt)
  • Har adgang til central operationsafdeling (otte operationsstuer om ugen)
  • Varetager årligt cirka 2500 fødsler
  • Derudover er tilknyttet 2-3 læger i hoveduddannelse
  • Ansøger vil indgå i et erfarent tværfagligt team af speciallæger og inkontinens sygeplejersker
  • Det tværfaglige samarbejde og kommunikation er højt prioriteret

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i Gynækologi og Obstetrik med særlig kompetence og interesse inden for Urogynækologi. Vi ansøger en speciallæge med dokumenteret forskningserfaring og med kliniske færdigheder indenfor avanceret urogynækologi. Der lægges vægt på gode tværfaglige samarbejdsevner.

Du må forvente, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget. Vedkommende er medlem af hospitalets patientforum, og har underskrevet en tavshedserklæring. Øvrige medlemmer af samtaleudvalget er omfattet af den tavshedspligt, der gælder for offentligt ansatte

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Forpligtelse til at varetage 12-14 skiftet bunden tilstedeværelse fra vagtværelse (bagvagt). Dog kan ansøger efter aftale blive fritaget for tilstedeværelsesvagt. Ligeledes kan ansøger efter konkret aftale videreføre eksisterende aftaler om forskning op til 25% af ansættelsestiden.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Alling Møller, 47 32 40 01 eller 23 32 79 23.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist 02.06.17

Samtaler 08.06.17 kl. 11.00

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Roskilde og Køge sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

For Sjællands Universitetshospital, Roskilde er opgaven i de kommende år i høj grad at opbygge ekspertise og specialefunktioner, der omkring 2020 skal indgå i det kommende regionale hovedsygehus i Køge. Afdelingerne i Roskilde kommer i høj grad til at blive involverede i opbygningen og indretningen i forbindelse med den massive udbygning, som fra 2015 finder sted på Køge Sygehus. I Køge vil antallet af sengepladser blive øget fra 300 til 900 senge, og der vil blive skabt omfattende kapacitet til ambulante aktiviteter, ligesom der indtænkes den mest moderne teknologi samt store arealer til bl.a. forskning. Læs mere om byggeprojektet i Køge her.

Kontaktperson(er):
Navn: Lars Mikael Alling Møller
Email: lamm@regionsjaelland.dk
Telefon: 47324001
Søg stillingen via “Søg job”-knappen.
Om Sjællands Univeristetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.