Overlæge, Geriatrisk Afdeling G, Odense Universitetshospital Geriatrisk Afdeling G Odense

Ansøgningsfrist: 04/10/2020 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

En stilling som overlæge opslås til besættelse 01.11.20 eller snarest derefter.

Geriatrisk Afdeling G har 34 senge samt et stort ambulatorium omfattende et subakut ambulatorium, forundersøgelsesambulatorium, efterbehandlingsambulatorium, faldklinik og et komorbiditetsambulatorium for patienter med kræft.

Afdelingen udskrev i 2019 1.982 patienter og havde 5.692 ambulante besøg fordelt på 1.770 personer. 

Hovedparten af patienterne indlægges akut via OUH’s fælles akutmedicinske modtageafsnit (FAM). Geriatrisk team arbejder dagligt i FAM, og patienter med behov for længerevarende indlæggelse overflyttes inden for det første døgn.

Lægestaben omfatter aktuelt 27 fuldtidsstillinger fordelt på: 
Ledende overlæge 1, professorer 2, overenskomstansatte overlæger 4, afdelingslæger 2, hoveduddannelse i intern medicin: geriatri 8, hoveduddannelse: onkologi 4, introduktionsstillinger til intern medicin 3 samt KBU-læger 3.

Afdelingens læger dækker dels bagvagt i egen afdeling med tilkaldevagt fra bolig samt indgår i et fælles vagtlag i FAM.

Funktionsområder for den opslåede stilling

  • Overlægen skal deltage i afdelingens vagtforpligtelser i FAM og Geriatrisk Afdeling
  • Overlægen tildeles efter aftale det lægelige ansvar for en del af sengeafsnittet og/eller ambulatoriet
  • Overlægen får som en af sine opgaver drift og udvikling af Fald- og Balanceklinikken
  • Forskningserfaring ønskes
  • Afdelingen prioriterer forskning, og det forventes at overlægen sammen med afdelingens forskningsenhed medvirker til at undersøge og dokumentere nye opgaver i forhold til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Se i øvrigt stillingsbeskrivelsen “funktionsbeskrivelse overlæge”.

Kvalifikationer
Ansøger skal være speciallæge i intern medicin og geriatri. Erfaringer fra arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen vægtes højt. 

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse som overlæge i henhold til overenskomst for overlæge. Stillingen er omfattet af Ny Løn, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til lønniveau.

Hør mere
Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Lars Matzen, telefon 6541 4624, for yderligere oplysninger.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 29.10.20.

Din ansøgning
Ansøgningen disponeres i henhold til speciallægens 7 roller: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. 

Ansøgningsfrist:
Fristen for ansøgning er søndag den 4. oktober 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Du kan læse mere om afdelingen på vores hjemmeside på Odense Universitetshospital “Geriatrisk Afdeling G”.