Overlæge og funktionsleder til Ambulatorium for Mani og Depression Vi søger en overlæge og daglig leder til vores Ambulatorium for Mani og Depression (AMD), AUH Risskov, med tiltrædelse 01.10.17. eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Afdeling Q består af fire sengeafsnit samt et ambulant akutteam, der også råder over 16 lavintensive sengepladser. Derudover rummer afdelingen tre store ambulante enheder: Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser og endelig Ambulatorium for Mani og Depression.

Afdeling Q tager sin status som universitetsafdeling seriøst og vægter derfor det akademiske miljø, hvor uddannelse og forskning prioriteres.

AMD er en velfungerende ambulant enhed med over 80 ansatte, som omfatter (over)læger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer.
Vi er uddannelsessted for alle nævnte faggrupper, så til de fleste tider er der mere end 00 meget engagerede medarbejdere tilknyttet AMD.

I AMD arbejder vi med integrerede medicinske og psykologiske behandlingstilbud, dels individuelt, men i høj grad også i grupper.

AMD varetager mange funktioner, der som udgangspunkt er organiseret i team:

 • Udredningsenhed, der varetager den initiale udredningsopgave i Q.
 • 2 behandlingsteams der varetager prævalent udredning og behandling af mennesker med bipolar lidelse, både hoved- og regionsfunktionsniveau.
 • 2 behandlingsteams der varetager prævalent udredning og behandling af mennesker med unipolar depression, både hoved- og regionsfunktionsniveau.
 • Et neuropsykiatrisk team, der varetager neuropsykiatrisk og neuropsykologisk udredning, udelukkende på regionsfunktionsniveau.
 • Et ECT-afsnit der udfører ECT-behandling til alle patienter, hvor der er indikation for ECT-behandling. Derudover rTMS behandling til patienter inden for Q’s målgruppe.
 • Et SATS-puljeprojekt der afprøver en særlig samarbejdsmodel med praktiserende læger til patienter med let til moderat angst og depression.
 • Et stort sekretariat.

I AMD vil vi gerne ”være et skridt foran”. Vi betragter os selv som visionære og målrettede. Vi baserer vores behandling på evidens, men vil også gerne skabe rum og plads til, at nye ideer kan prøves af, så vi i fremtiden kan løse de udfordringer, der volder os problemer i dag.

Vi tilbyder en rigtig spændende stilling, hvor du som overlæge bliver en del af et ledelsestrekløver. Der er i forvejen to dedikerede ledere, en psykolog og en sygeplejerske, og du skal sammen med dem være med til at vise vejen og sætte rammerne for den faglige og organisatoriske udvikling i de kommende år. Det næste naturlige store skridt er at forberede udflytning til Psykiatrisk Center Skejby, efteråret 2018.

Opgavebeskrivelse

 • Faglig og personalemæssig ledelse af afsnittet med ansvar for ressourcestyring i tæt samarbejde med de to medledere.
 • Et overordnet ansvar for samt en mindre del selvstændig varetagelse af diagnostisk udredning, behandling og visitation.
 • Understøtte Afdeling Q’s aktive uddannelseskultur og selvstændigt bidrage med undervisning, supervision og vejledning af læger, lægestuderende og andre faggrupper.
 • Deltagelse i bagvagt for læger.

Kvalifikationer, faglige

 • Speciallægeautorisation i psykiatri.
 • Ledelsesmæssige kompetencer og ønsket om at ville lede.
 • Bred almenpsykiatrisk og somatisk erfaring, specielt inden for det affektive område.
 • Erfaring med psykopatologi, psykofarmakologi og psykoterapi.
 • Undervisningserfaring.
 • Interesse for/erfaring med klinisk psykiatrisk forskning.

Kvalifikationer, personlige

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i samarbejdet med patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til læger og øvrig personalegruppe.

Overlægen refererer ledelsesmæssigt til afdelingsledelsen, som omfatter den ledende overlæge samt oversygeplejersken.

Løn aftales i henhold til gældende overenskomst.

Ansøger vil skulle imødekomme følgende inden for speciallægens 7 kompetencer:

Leder/ administrator:Overlægen vil i samarbejde med ambulatoriets ledende sygeplejerske stå for opbygningen og videreudviklingen af den interne organisation og det faglige miljø i ambulatoriet. Dette skal ske under hensyn til og være i overensstemmelse med de overordnede planer for Afdeling Q´s udvikling. Ansøger vil samtidig skulle varetage en hensigtsmæssig planlægning, organisering og koordinering af det udrednings- og behandlingsmæssige arbejde i samarbejde med læger og andre faggrupper.

Medicinsk ekspert: ansøger skal have såvel psykopatologisk som psykofarmakologisk viden og kunnen, der gør det muligt for vedkommende at beherske diagnostik og terapeutiske færdigheder specielt inden for det affektive område, samt i forhold til patienter med personlighedsforstyrrelser. Ansøger skal løbende opsøge og videreudvikle disse færdigheder.

Kommunikator: Ansøger skal beherske en empatisk og ligeværdig dialog med patienter/pårørende og de øvrige personalegrupper i behandlerteamet. Dette ses som en nødvendig og vigtig del af det daglige behandlingsarbejde i undervisning af andre faggrupper, herunder medicinstuderende og kolleger.

Samarbejder: Ansøger skal kunne indgå i konstruktiv dialog med kolleger og andet sundhedspersonale i forbindelse med den udredning og diagnostik, som knytter sig til den enkelte patient, samt om planlægning og gennemførelsen af de daglige arbejdsopgaver.

Sundhedsfremmer: Ansøger skal være bevidst om og være i stand til at identificere og formidle viden om forhold, som påvirker sundhedstilstanden hos den enkelte patient, det være sig eksempelvis faktorer som vægt, rygning og motion – desuden faktorer som påvirker sundhedstilstande i lokalsamfundet generelt.

Akademiker: Ansøger skal som overlæge og speciallæge være videnskabelig i sin faglige tilgang og kritisk i sin vurdering af medicinsk information og lægelig praksis samt facilitere læring hos patienter, patienter og kolleger.

Professionel: Ansøger skal som speciallæge præstere høj kvalitet i behandlingen med integritet, ærlighed og medfølelse udvise respekt i mellemmenneskelige relationer til patienter pårørende og kolleger – udvise professionel adfærd og praktisere faget i etisk overensstemmelse med regionens politikker, psykiatriloven samt lægeloven og lægeløftet.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale